Läs mer

Ändring av förskolans och fritidshemmens semesterstängda veckor

Enligt utbildningsnämndens beslut, 2021-10-12 § 65, kommer Essunga kommun från och med sommaren 2022 utöka till fyra stängningsveckor inom förskola och fritidshem. Aktuella stängningsveckor är veckorna 28-31.

Under dessa veckor finns alltid någon avdelning i Nossebro tätort som har jouröppet dit vårdnadshavare som har behov kan ansöka om plats. Som tidigare kan verksamheterna för förskolor och fritidshem under dessa veckor komma att slås samman beroende på antal barn som är i behov av barnomsorg. De jouröppna avdelningarna är tillgängliga för familjer där båda vårdnadshavarna arbetar.

Information om hur vårdnadshavare söker plats på jouröppna sommaravdelningar kommer att informeras via Edlevo och Unikum i god tid under våren.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt