Läs mer

Extra skolbussar sätts in från och med 11 januari

Trafikerar samma turer som tidigare under läsåret

På grund av den höga smittspridningen av covid-19 sätter vi återigen in extra skolbussar, från och med terminsstart den 11 januari. De kommer att trafikera samma turer som tidigare under läsåret. Extra städning av detaljer som berörs av passagerare kommer även fortsättningsvis att utföras i skolbussarna.

Vi vill även fortsättningsvis att lämning och hämtning på kommunens fritidshem och skolor sker utomhus. Vårdnadshavare har möjlighet att gå in i våra lokaler vid enstaka tillfällen, då det inte finns risk för trängsel, för att se över extrakläder, kvarglömda saker med mera.

Inför nästa veckas terminsstart vill vi ytterligare en gång påminna om hur viktigt det är att både barn och vuxna stannar hemma vid symtom för att begränsa fortsatt smittspridning. Inom våra verksamheter följer vi de råd och riktlinjer som finns gällande smittspårning. För att hjälpa oss i vårt arbete med smittspårning vädjar vi till alla vårdnadshavare att snarast kontakta skolan om ditt barn testar positivt för covid-19.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt