Läs mer
Projekt ROLIS

Nytt projekt i Rätt från slätts fotspår

Det framgångsrika projektet Rätt från slätt har banat väg för ett nytt projekt som ska skapa nya affärsmodeller genom samverkan på Västgötaslätten och som ska verka för robusthet och cirkulära flöden.

I projektet Rätt från slätt undersökte man 2020-2022 hur det som odlas lokalt också kan ätas lokalt och vilka proteingrödor för humankonsumtion som är möjliga att odla på Västgötaslätten. Resultaten visade att det finns en stor potential inom de areella näringarna i projektområdet, och också att det finns stor potential och stora affärsmöjligheter för livsmedelsförädling i området.

Nu har en utökad projektgrupp fått medel för att skapa nya affärsmodeller genom samverkan, där huvudaktiviteterna blir att vara testlabb för sidoströmmar från livsmedelsförädlare för att minska svinn och öka cirkularitet och dessutom för robusta, lokala beredskapsmåltider.

Sofie Skalstad, projektledare för Rätt från slätt, kommer även att leda det nya projektet: ”Det är otroligt roligt att vi fått medel för en fortsättning. Med projekt i två år till kan vi följa upp våra slutsatser, och även ta med oss erfarenheter och lärdomar från liknande projekt som handlat om jordbruk och livsmedelsförsörjning.”

”Projektet går under namnet ROLIS; Robust Livsmedelsförsörjning genom Samverkan, förädling och cirkulära flöden, men vi kommer fortsätta använda oss av Rätt från slätts plattformar och uttryck som nu är inarbetade och relativt välkända,” fortsätter Sofie Skalstad.

Ytterligare två kommuner har tillkommit i projektet, som nu består av Essunga, Götene, Lidköping, Vara, Vänersborg och Skara, med Grästorp som projektägare. Projektet genomförs i samverkan med RISE, Hushållningssällskapet Västra, Agro Väst, Civilförsvarsförbundet, Naturbruksförvaltningen, LRF och Lokalproducerat i Väst. Därutöver kommer lantbrukare och förädlingsföretag att bjudas in att medverka.

Under förra projektperioden identifierades förädlingen av de lokalodlade grödorna som en flaskhals, därför kommer man nu att samverka med förädlingsföretag. Vilka grödor och förädlingsprodukter är förädlingsföretagen intresserade av, och kan de grödorna odlas hos lokala lantbrukare? Det är en av frågorna som kommer att undersökas i projektet.

"Vi har en mycket hög självförsörjningsgrad här i våra sju kommuner, vi producerar råvara högt över den egna självförsörjningsgraden, men som det ser ut idag har vi inte ens det första steget med rensning och paketering av exempelvis proteinråvaror. Därför vill vi jobba mer mot förädlingsföretagen och för att stärka hela livsmedelskedjan," förklarar Sofie Skalstad.

Ali Taimory, livsmedelstekniker och kock, är anställd i projektet och kommer att leda ett testlabb för lokala pilotprodukter. Där kommer han kommer tillsammans med förädlingsföretag att ta fram ett antal testprodukter av så kallade sidoströmmar, alltså sådant som annars inte blivit mat. Det kan handla om grönsaker eller råvaror som är helt livsmedelsdugliga, men som av olika skäl inte hamnar i hyllorna i livsmedelsbutiken.

Projektet finansieras av Jordbruksverket, Åse Viste Fonden, Sparbanksstiftelsen Lidköping samt Sparbanken Skaraborg AB via Sparbankstiftelsen Skaraborg.

Social medier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande Pdf, 261.8 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt