Läs mer

Granskning av fördjupad översiktsplan för Nossebro

Efter att ha hanterat och bearbetat synpunkterna som kom in under samrådet av den fördjupade översiktsplanen gällande Nossebro, har kommunstyrelsen den 25 mars 2024 beslutat att godkänna förslaget för granskning.

Kommunstyrelsens beslut innebär att planen nu går ut på granskning från och med den 25 april till och med den 25 juni. Förslaget finns tillgängligt under gransknings­tiden i Essunga kommunhus reception, på biblioteket i Nossebro och på Essunga kommuns hemsida www.essunga.se.

Synpunkter för förslaget kan lämnas skriftligen till och med den 25 juni 2024 via epost till kommun@essunga.se eller via post till Essunga kommun, 465 82 Nossebro. Märk kuvertet eller e-posten med ”Synpunkter fördjupad översiktsplan Nossebro”.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt