Läs mer

Detaljplaner

Detaljplaner

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för detaljplanearbetet i kommunen. Det kan handla om att ta fram ny, ändra befintlig eller upphäva en detaljplan.

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till.
En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för olika beslut, till exempel bygglov.

Essungas gällande detaljplaner

I kartan nedan finns alla detaljplaner som gäller i Essunga kommun.

Klicka på kartbilden och navigera till den detaljplan som du är intresserad av.

Planerna går att ladda ner i pdf.

Planområdesgränserna, de röda linjerna, i kartan är inritade med hjälp av att tolka planernas placering. Det är plankartan som är juridiskt gällande. Vid frågor om vad som går att bygga eller hur man ska tolka planen kontakta bygglovshandläggare.

Detaljplan

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt