Läs mer

Detaljplaner

Detaljplaner

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för detaljplanearbetet i kommunen. Det kan handla om att ta fram ny, ändra befintlig eller upphäva en detaljplan. En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till.
Detaljplanerna är juridiskt bindande och ligger till grund för olika beslut, till exempel bygglov.

Essungas gällande detaljplaner

I kartan nedan finns alla detaljplaner som gäller i Essunga kommun.

Klicka på kartbilden och navigera till den detaljplan som du är intresserad av.

Planerna går att ladda ner i pdf.

Planområdesgränserna, de röda linjerna, i kartan är inritade med hjälp av att tolka planernas placering. Det är plankartan som är juridiskt gällande. Vid frågor om vad som går att bygga eller hur man ska tolka planen kontakta bygglovshandläggare.

Detaljplan

Nyheter om detaljplaner • Granskning detaljplan Jonslunds skola
  Mellan 8 maj och 23 maj är detaljplanen ute på granskning
  Läs mer

Detaljplan Stallabäcken

Stallabäcken

Den 26 mars 2019 vann detaljplanen för bostäder vid Stallabäcken laga kraft.

Utbyggnationen av området innebär nya gator och kvarter och för att utbyggnaden och försäljning av tomter ska bli möjlig behöver nya gatu- och kvartersnamn fastställas. Den 28 november 2022 antog kommunfullmäktige nya gatu- och kvartersnamn för området.

De nya namnen för kvarteren blir:

 • Vitsippan
 • Blåsippan
 • Backsippan
 • Klocksippan
 • Alpsippan

Nya gatunamn blir:

 • Dalgatan
 • Fältgatan

Den nya detaljplanen innefattar även de gamla kvarteren Mosippan och Liljan samt Torggatan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt