Läs mer

Kyltorn

Kyltorn som inte sköts korrekt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Även om antalet dokumenterade fall är relativt få kan ett utbrott, när det väl inträffar, drabba ett större antal människor.

Sedan den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikt för kyltorn. Anledningen är att förebygga risken för spridning av legionella och underlätta kommunernas smittspårningsarbete vid eventuella utbrott.

Anmälningsplikten gäller inte på kyltorn som ingår i en verksamhet som redan är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Viktiga datum

  • Om ett kyltorn uppfördes eller användes före den 1 februari 2024 ska det vara anmält senast den 31 december 2024.
  • Om ett kyltorn uppförs eller används efter den 1 februari 2024 ska kyltornet vara anmält senast den 1 augusti 2024.

Nya kyltorn får börja användas tidigast sex veckor efter inkommen anmälan, om inget annat beslutas av tillsynsmyndigheten.

Vad är ett kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma).

Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer. Exempel på anläggningar är öppna kyltorn, slutna kyltorn, torrkylare med vattenspridningsmunstycken samt en del skrubbrar. Skrubbrar (luftskrubbrar) är anordningar som använder vätska för att avlägsna oönskade ämnen från luft eller gasblandningar på ett sätt som gör att aerosoler bildas.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt