Läs mer

Registrering av kontaktmaterialverksamheter

Den 1 augusti 2023 trädde nya föreskrifter i kraft som säger att tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel – så kallade kontaktmaterial – ska anmäla sin verksamhet för registrering.

Registreringen behövs för att kommunen ska kunna planera och utföra offentlig kontroll av dessa verksamheter.

Nya föreskrifter

Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de nya föreskrifterna samt om vilka verksamheter som är undantagna från registreringskravet.

Övergångsperiod

De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 augusti 2023, men bestämmelserna om registreringskravet kommer att tillämpas först efter en viss övergångstid. Detta för att ge verksamhetsutövarna tid att få kännedom om bestämmelserna och därefter registrera sin verksamhet. Senast den 1 juli 2024 ska befintliga verksamheter som omfattas av registreringskravet ha anmält sin verksamhet till kommunen.

Vägledande information

Livsmedelsverket har tagit fram vägledande information i en kontrollwiki Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns att läsa på Livsmedelsverkets webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt