Läs mer

Ödehusinventering

Under 2020 fick kommunen in ett medborgarförslag om göra en inventering av ödehus, som en del i att nå Essunga kommuns vision om 10 000 invånare år 2040.

Ödehus

Inventeringen av ödehus i Essunga kommun har påbörjats och informationen kommer att kompletteras kontinuerligt.

Efter inventeringen kommer kommunen att ta fram en plan och bland annat att kontakta fastighetsägarna för att få kunskap om varför husen står obrukade samt om det finns ett intresse att låta husen komma någon annan till glädje.

Kommunen kommer inte att köpa eller sälja hus.

Syftet med inventeringen är att försöka kartlägga hur många ödehus som finns inom kommunens gränser. Vår förhoppning är att på lång sikt få några av husen bebodda.

Känner du till något ödehus och vill berätta mer kontakta gärna kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt