Läs mer

Specialkost och anpassade måltider

Rutinen för hur Essunga kommun hanterar specialkost och anpassade måltider är väl förankrat och beslutat i samarbete med Skaraborgs sjukhus och övriga kommuner i Skaraborg.

Vad menas med specialkost?

Med specialkost menas mat som anpassas efter särskilda behov så som allergier, intoleranser eller andra medicinska skäl (ex celiaki). All form av specialkost anpassas efter dagens lunch.

Ansök om specialkost inför varje nytt läsår

Ansökan om specialkost ska göras via e-tjänst (länk längst ner på sidan) innan varje nytt läsår startar och när behov uppstår eller förändras. Inkommer ingen ny ansökan innan läsåret startar lagas ingen specialkost. Specialkost börjar serveras först efter godkänd ansökan.

Vad krävs för att få specialkost?

För att säkerhetsställa att rätt specialkost erbjuds krävs att aktuellt sjukvårdsintyg bifogas ansökan. Vid kroniska diagnoser bifogas det sjukvårdsintyg man en gång fått från sjukvården och behövs bara lämnas in en gång.

Sjukvårdsintyget skall vara skrivet av läkare inom specialistvård för barnmedicin eller av specialistläkare i barnmedicin. Undantag är celiaki där dietister inom specialistvård också kan skriva intyg.

Vid konstaterat behov av specialkost inom primärvård ska barn remitteras vidare till specialistvård inom Skaraborgs sjukhus (om inte den behandlande läkaren är specialist inom barnmedicin).

Laktoslåg mat

Maten som serveras i kommunala skolor klassas som laktoslåg. I de flesta fall tolereras upptill 5 gram laktos per måltid (ca 1 dl mjölk) .Vid behov av laktosfri dryck finns det att tillgå i skolrestaurangerna.

I kommunala förskolor serveras inte laktoslåg mat utan godkänd specialkostansökan då laktosintolerans är extremt ovanligt vid så låg ålder och behovet ska då konstateras på specialistnivå.

Vad menas med anpassade måltider?

Med anpassade måltider menas mat och måltider som anpassas efter en persons religion, etiska ställningstaganden eller funktionsnedsättning.

Veganska, vegetariska eller fläskfria måltider

Vid behov av fläskfria, veganska eller vegetariska måltider i kommunala förskolor och ytterskolor krävs ansökan via e-tjänst. Vegetariska alternativ finns att tillgå i skolrestaurangen Nossebro för den som har behov. Finns behov av både specialkost och vegetariska/fläskfria måltider görs ansökan för specialkost via e-tjänst.

Anpassade måltider vid funktionsnedsättning

Vid funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter att delta i ordinarie måltid kan verksamheten behöva erbjuda anpassade måltider. Anpassningen görs stegvis med det långsiktiga målet att barnet/eleven med tiden ska äta så varierat som möjligt efter de förutsättningar som finns.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt