Läs mer

Källsortering och återvinningstationer

Återvinningsstation Nossebro

Genom att sortera och återvinna avfallet minskas miljöpåverkan och våra naturresurser utnyttjas effektivare.

Återvinningsstationer för avfallsslag med producentansvar finns på flera platser runt om i vår kommun.

Du hittar återvinningsstationer på dessa platser:

På stationerna kan du lämna papper och tidningar, färgat och ofärgat glas, papper-, plast och metallförpackningar samt små batterier.

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret:

  • förpackningar av olika materialslag
  • returpapper
  • däck
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De ska också se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Vid till exempel överfyllda containrar, kontakta producentansvariga FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB) telefon: 0200-88 03 11.

Sorteringsanvisningar

Batterier

Små batterier ska lämnas i batteriboxar som finns på kommunens avfallsstation, återvinningsstationer samt apoteket. Se även fordonsbatterier längre ner.

Däck

I första hand hos däcksverkstaden. Däck utan fälg kan lämnas på återvinningscentralen.

Elektriska och elektroniska apparater

Elektronik lämnas på återvinningscentral.

Farligt avfall

Farligt avfall är t ex spillolja, färgrester, lacknafta, kvicksilvertermometrar, bekämpningsmedel och andra kemikalier. Sådant får aldrig läggas i de vanliga soporna eller hällas ut i avloppet. Farligt avfall ska lämnas vid kommunens återvinningscentral.

Fordonsbatterier

Dessa ska lämnas till försäljningsställen eller till kommunens återvinningscentral.

Plast

Plastförpackningar sorteras som plast på återvinningsstation.

Pappersförpackningar

Hushållsavfall som inte ingår i något av avfallsslagen i den här listan ska läggas i insamlingskärl.

Hushållsavfall

Förpackningarna ingår i pantsystem och ska därför lämnas till inköpsstället eller annan affär som tar emot dem.

PET-flaskor, dryckesförpackningar av aluminium och glasflaskor med pant

Överbliven medicin ska lämnas in till apotek förutom cytostatika som räknas som farligt avfall.

Mediciner

Kyl- och frysskåp ska lämnas till kommunens avfallsstation skilt från annat avfall.

Kyl- och frysskåp

Alla hushåll som har tillgång till kompost får sortera ut matavfall och annat lätt nedbrytbart avfall för kompostering. Se § 22 i Renhållningsordningen.

Enligt miljöbalken ska kompostering anmälas till miljökontoret.

Komposterbart avfall

Skrymmande hushållsavfall som inte hänförs till något av avfallsslagen ovan ska lämnas till kommunens återvinningscentral.

Grovavfall

Metallförpackningar sorteras som metall och lämnas på en återvinningsstation.

Metallskrot lämnas till återvinningscentralen.

Metall

Glas sorteras som antingen färgat eller ofärgat glas.

Glas

Tidningar sorteras som papper

Tidningspapper

Materialet lämnas i behållare för respektive material i någon av producenternas återvinningsstationer.

Hushållsnära insamling

Du som privatperson kan genom företaget TMR Pick-up Service få kostnadsfri upphämtning hemma av

  • Plast
  • Papper
  • Metall

Låter detta intressant, gå in på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att läsa mer och gör en intresseanmälan!

Insamlingskassar

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!