Läs mer

Fritidshem

Fritidsgårdens spel och pussel

Fritidshemmen erbjuder skolbarnomsorg, fritids, fritidshem för barn 6-13 år när du som förälder arbetar eller studerar. I fritidshemmet vistas ditt barn under den skolfria delen av dagen samt under lov från förskoleklass och skola.

Fritidshem finns på alla tre skolorna i kommunen och du ansöker om plats via e-tjänst eller blankett. Ditt barn kan gå på fritidshem till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Avgifter och regler för fritidshem

Essunga kommun har regler och avgifter för fritidshem som är viktiga att känna till för dig som vårdnadshavare. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö, vistelsetid och hur du säger upp plats samt avgifter.

Du hittar tillämpningsregler för barnomsorg under relaterad information längre ner på sidan. 

Ansök eller säg upp plats

Ansökan
Du ansöker om plats via kommunens självservice (e-tjänst).

Uppsägning
Du säger upp plats i barnomsorg eller fritidshem på blankett som finns hos personalen på enheten där ditt barn är placerat. Upp­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen lämnas in till förskolan eller fritidshemmet. Under uppsägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas.

Undantag är om du blivit permitterad/arbetslös då platsen avslutas vid nästkommande månadsskifte. Ange orsak permittering/arbetslöshet på blanketten.

Ansökan till ny plats på förskola eller fritidshem kan göras först tre månader efter att barnet har slutat. Undantag gäller om barnet slutat på förskola/fritidshem för att förälder har blivit föräldraledig eller arbetslös/permitterad och sedan på nytt får behov av en plats.

Edlevo App för vårdnadshavare

Edlevo är ett skolsystem för förskola, fritidshem och skola som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro. Som vårdnadshavare loggar du in i appen Edlevo.

Här kan du läsa mer om appens funktioner. Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt