Läs mer

Fritidshem

Fritidsgårdens spel och pussel

Fritidshemmen erbjuder skolbarnomsorg, fritids, fritidshem för barn 6-13 år när du som förälder arbetar eller studerar. I fritidshemmet vistas ditt barn under den skolfria delen av dagen samt under lov från förskoleklass och skola.

Fritidshem finns på alla tre skolorna i kommunen och du ansöker om plats via e-tjänst eller blankett. Ditt barn kan gå på fritidshem till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Avgifter och regler för fritidshem

Essunga kommun har regler och avgifter för fritidshem som är viktiga att känna till för dig som vårdnadshavare. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö, vistelsetid och hur du säger upp plats samt avgifter.

Du hittar tillämpningsregler för barnomsorg under relaterad information längre ner på sidan. 

Ansök eller säg upp plats i fritidshem

Ansökan
Du ansöker om plats via kommunens självservice (e-tjänst).

Uppsägning av plats i förskola och fritidshem

Du säger upp plats på förskola eller fritidshem i Edlevo app eller på uppsägningsblankett som finns på enheten där ditt barn är placerat.

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till kommunen. Under uppsägningstiden ska föräldraavgift betalas, även om platsen inte utnyttjas. Undantag är om du blivit permitterad/arbetslös. Då avslutas platsen vid nästkommande månadsskifte. Ange avslutningsorsak permittering/arbetslöshet i Edlevo app eller på uppsägningsblankett.

Det räcker inte att muntligt meddela förskolan eller fritidshemmet att ditt barn ska sluta.

Ansökan till ny plats på förskola eller fritidshem kan göras först tre månader efter att barnet har slutat. Undantag gäller om barnet slutat på förskola/fritidshem för att förälder har blivit föräldraledig eller arbetslös/permitterad och sedan på nytt får behov av en plats.

Ensam vårdnadshavare
Om du är ensam vårdnadshavare till barnet säger du upp placeringen via Edlevo app eller skriftligt på avsedd blankett.

Två vårdnadshavare som bor tillsammans
Vårdnadshavare som bor tillsammans säger upp placeringen via Edlevo app eller skriftligt på avsedd blankett.

Två vårdnadshavare som inte bor tillsammans.
Vårdnadshavare som inte bor tillsammans delar placering, så länge båda har behov av barnomsorg. För att avsluta en delad placering måste den som inte längre har behov av placering kontakta skolkontoret. Om båda vårdnadshavare vill avsluta en delad placering med samma slutdatum sägs placeringen upp via Edlevo app eller på uppsägningsblankett.

Edlevo App för vårdnadshavare

Edlevo är ett skolsystem för förskola, fritidshem och skola som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro. Som vårdnadshavare loggar du in i appen Edlevo.

Här kan du läsa mer om appens funktioner. Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt