Läs mer

Bestämmelser för kultur- och fritidsstipendier

§ 1
Stipendiet utdelas som bidrag för utbildning och studier eller såsom belöning till person inom:

  1. Skilda konstnärliga områden som litteratur, musik, konst, teater, dans, fotokonst, musei- och utställningsverksamhet, konsthantverk eller andra därmed jämförbara områden, eller på annat kulturellt område såsom bildningsverksamhet, byggnadsvård, hembygdsvård, naturvård och dylikt gjort en märklig insats eller utfört en värdefull gärning.
  2. Idrottsrörelsen för att främja idrottens utveckling som viktig samhällsföreteelse. Stipendiet utdelas till framgångsrik ungdomsledare, lovande talang, idrottslag eller till person, som gjort en märklig insats eller utfört en värdefull gärning inom idrotts- ungdomsverksamhet.

§ 2
Stipendiet må endast tilldelas person, som är bosatt eller född inom Essunga kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen.

§ 3
Frågor angående stipendiet handläggs av kommunstyrelsens arbetsutskott.

§ 4
Stipendiet som är på 10.000 kronor kan delas. Inbördes storlek beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid varje utdelningstillfälle.

§ 5
Stipendiet utdelas årligen före december månads utgång. Stipendiet avser föregående år. Kommunstyrelsens arbetsutskott äger dock rätt att reservera stipendiet ett eller flera år.

§ 6
Ansökan eller förslag om stipendiet skall vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 31 december.

§ 7
Det åligger utskottet att minst en månad före ansöknings- och förslagstidens utgång genom annonser i tidningar och på annat lämpligt sätt ledigförklara stipendiet.

§ 8
Stipendiet kan utdelas även efter förslag av närvarande ledamöter på kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde. Sådant förslag behöver ej väckas inom angiven tid.

§ 9
Stipendiet utdelas av kommunstyrelsens arbetsutskottvid lämpligt tillfälle.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt