Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetsmarknadsenheten

Interiör från Arbetsmarknadsenhetens lokaler i Nossebro

Arbetsmarknadsenhetens mål och syfte är att ge personer, som inte kommit in eller förlorat kontakten med arbetslivet, meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Verksamheten finns på AME-center på Järnvägsgatan 17 i Nossebro.

Inom enheten finns olika verksamheter - Monteringsavdelning, Retrobutiken Retropol, Städgruppen, Servicegruppen, Fixartjänst,  Snickeri,  Marknadsgrupp,  Postservice samt Kök och restaurangavdelning.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med andra berörda parter, t. ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt övriga enheter inom vår egen förvaltning.

AME erbjuder sina samarbetspartners

 • Coachning och vägledning
 • Arbetsförmågebedömning
 • Praktikplatser
 • Rehablitering och arbetsträning. 

Servicegruppen

Servicegruppen arbetar främst med olika uppdrag åt kommunens förvaltningar och bostadsbolag. Uppgifterna består av gräsklippning, trädgårdsarbete, flyttningar och transporter med mera.

Du som är över 67 år och har ett biståndsbeslut gällande exempelvis hemtjänst, trygghetslarm eller matdistribution, kan mot betalning erbjudas.

Betaltjänster

 • Gräsklippning/trimning kring din bostad, max 1500 kvm
 • Häckklippning endast vid trafikfarlig häck
 • Viss snöröjning/sandning för att du ska kunna ta dig in och ut i din bostad

Du som är 75 år eller äldre och som inte har rätt till bistånd kan få hjälp med gräsklippning, häckklippning, sandning/skottning som ovan. Vi förbehåller oss dock rätten att tacka nej om det inte finns utrymme i vår planering och det är marknadsmässig prissättning som gäller. Ring 0512-572 50 för bokning.

Beställ tjänst på telefon 0512-572 50 mellan 08.00-12.00

Projektarbeten

Servicegruppen är även involverade i diverse projektarbete. Några av dessa:

 • Underhåll av elljusspåret
 • Häckningsflottar och insektshotell. (Strandpromenaden).

Fixartjänster

Servicetjänster utan behovsprövning så kallade fixartjänster

Enligt 2 kap. 7§ Lag ( 2009:47) om vissa kommunala befogenheter kan kommunen erbjuda servicetjänster avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa för personer över 67 år. I Essunga kommun kallas detta fixartjänster. Fixartjänst är gratis men du får själv betala eventuella kostnader för material. Personen som kommer hem till dig och fixar är anställd inom kommunen. Du behöver inte ha hemtjänst för att beställa fixartjänster. Du beställer fixartjänst på telefon 0512-572 50,  mellan 08.00 och 12.00

Du kan bland annat få hjälp att:

 • Byta batterier, glödlampor, proppar
 • Hämta enstaka saker från vind eller källare
 • Montera brandvarnare och andra saker som sitter högt
 • Hämta/lägga upp saker i höga skåp
 • Lägga halkskydd under mattor för att minska risken för fallolyckor
 • Fästa lösa sladdar som du kan snubbla på
 • I enstaka fall sätta upp tavlor, rullgardiner och ta ner/hänga upp gardiner

Kök och restaurang

Serverar frukost till självkostnadspris för deltagare i AME:s verksamheter. Viss service till kommunens personal såsom förtäring till sammanträden. Transport till leveransstället ingår.

Personalmatsal

Med plats för 28 pers. Tillgång till kylskåp samt 2 microugnar.

Beställningar

Beställningsmackor till kommunala sammanträden. Bullar, mjuk kaka eller småkaka kan också beställas.

Level Up

Samordningsförbundet Västra Skaraborg leder ESF-projektet Level Up. I Essunga kommun är Emma Sivefors mentor. 

Så här beskriver Samordningsförbundet projektet: 

Vi har skapat en arbetsmodell för att hitta alla resurser som samhället kan erbjuda, oavsett vem det är som erbjuder dem, i samverkan mellan parterna i regionen. Tillsammans med en mentor hittas styrkor och möjligheter och deltagaren får det stöd som behövs för att utveckla dem. 

Med Level Up får deltagaren en fungerande chans att byta utanför mot innanför, ta sig ur den onda spiralen och  - äntligen - få fotfäste på vägen mot en ljusare framtid. 
 
Med det rätta stödet har deltagaren möjlighet att på sikt bli självförsörjande och må bättre igen. Level Up är ett projekt som tar deltagaren ur frustrationen, som lyssnar på deltagarens erfarenheter, hittar styrkor och knuffar framåt. Här skapas nya kontakter, nya rutiner och deltagaren support på vägen till arbete eller studier. 

Att på egen hand hitta rätt bland alla stödformer och program som finns hos kommunerna, Försäkringskassan, regionen och Arbetsförmedlingen kan verka avskräckande. I Level Up får deltagaren en personlig mentor som hjälper till att hitta rätt, pushar, sporrar och som ser till att rätt saker händer! 

Vill du veta mer kontakta projektledare Emma Sivefors på telefon 0512-570 98 eller sms 0707-99 68 75. Emma nås även på epost emma.sivefors@essunga.se.

Monteringsavdelningen

Här arbetar man med montering av elmaterial. Dessutom utförs viss service till kommunkontoret såsom transport av förtäring till sammanträden. I huvudsak är det Amiga och HMV industri som tillhandahåller material som sedan monteras. Även maskinerna som används till dessa moment är utlånade av respektive leverantör.

Postservice

Hämtar dagligen kommunens inkommande post på morgonen. Posten hämtas på Ica för att levereras till kommunkontoret. Även den interna posten lämnas och levereras till de olika avdelningarna.  

Retropol

Retropol, vår secondhandbutik har öppet:

Måndagar kl. 9.00-14.30

Tisdagar kl. 9.00 - 14.30

Onsdagar kl. 9.00 - 17.30

Torsdagar kl. 9.00-14.30

Vår secondhandbutik Retropol har öppet från kl. 9.00-17.30 marknadsonsdagar.

Inkomster från vår butiksförsäljning går till arbetsmarknadsenhetens verksamhet, så att fler personer kan erbjudas anställning/praktik, men även till personalfrämjande insatser.

Har du saker du tröttnat på? SLÄNG INTE!

Vi sorterar skänkta kläder och prydnadssaker. Retropolen ger goda möjligheter till arbetsträning inom en rad olika arbetsområden, såsom försäljning, kundkontakt, administration, logistik och distribution.

Kläder

I butiken finns kläder och skor till hela familjen. Utbudet av herr, dam, barn och babykläder varierar så man gör klokt i att regelbundet besöka oss.

Vi skänker också kläder till missionen.

Porslin

Ett visst utbud av husgeråd, porslin, prydnadssaker, leksaker, tavlor, lampor, böcker m.m.

Snickeriet

Arbetsgruppen utför snickeriarbete åt kommunen och tillverkar diverse produkter till exempel trälådor för försäljning. Avdelningen fungerar även i utbildningssyfte och sysselsättning för andra uppgifter såsom målning, lasering, lackning samt montering. De hjälper även LSS att ta fram halvfabrikat.

Städgruppen

Gruppen utför städarbete i AME:s lokaler och vissa andra kommunala byggnader.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt