Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskola och barnomsorg

I Essunga kommun finns fem förskolor samt pedagogisk omsorg, Solåker som finns i Essunga stationssamhälle. Kommunen erbjuder barnomsorg i form av förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) samt fritidshem.

När ditt barn fyllt 1 år kan du välja mellan förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Från höstterminen det år ditt barn fyller tre år erbjuder kommunen 15 avgiftsfria timmar per vecka. Det kallas för allmän förskola. När ditt barn börjar i förskoleklass kan du söka plats på fritids om du arbetar eller studerar.

I kommunen finns ingen fristående förskola.

Förskolorna arbetar med dokumentationsverktyget Pluttra. Länk till Pluttra hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stängningsdagar i barnomsorg och fritidshem under läsåret 2018/19:
Måndag  20 augusti 2018
Måndag  29 oktober 2018
Måndag  7 januari 2019
Måndag  17 juni 2019

Avgifter och regler

Avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Essunga kommun har regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som är viktiga att känna till för dig som vårdnadshavare. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö, turordning, vistelsetid och hur du byter eller säger upp plats samt avgifter.

Du hittar tillämpningsregler för barnomsorg under styrande dokument eller i länk längst ner på denna sida.
 

Ansök eller säg upp plats

Du ansöker och säger upp plats via blankett eller e-tjänst.

Upp­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen lämnas in till enheten.
Under uppsägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas. 

Mål för barnomsorg

Kvantitativa mål

 • Barnomsorg ska erbjudas till föräldrar som arbetar eller studerar och till barn med särskilda behov så snart som möjligt eller senast fyra månader efter beräknat behov.
 • Barn till föräldrar som är arbetssökande/föräldralediga för annat barn har rätt till förskola 15 timmar/vecka.
 • Alla 3-5-åringar erbjuds avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.
 • Barngrupperna ska ha lämplig sammansättning och storlek.
 • Verksamhetens innehåll ska utformas i överensstämmelse med förskolans läroplan, LPFÖ 98.
 • Verksamheten ska ge barnen trygghet och möjlighet till utveckling i en stimulerande miljö.
 • Särskilt stöd ska ges till barn med svårigheter utifrån barnens egna behov och möjligheter.
 • Föräldrar ska få en god kunskap om verksamheten.
 • Inom all barnomsorg ska det finnas en uttalad pedagogisk verksamhet
 • God innemiljö med sunda lokaler som är anpassade till såväl lugna aktiviteter som rörelseaktiviteter.
 • God utemiljö med ytor i anslutning till lokalerna som stimulerar till lek och rörelse under säkra former och ett pedagogiskt arbete som behandlar miljön i ett vidare perspektiv.
 • Välutbildad, kunnig och motiverad personal som tillsammans har erforderlig utbildning, erfarenhet och förmåga att omsätta sin kompetens i praktiken.


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt