Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Årets Essungabo

Emma Nääs blev glatt överraskad av att hon fått motta utmärkelsen Årets Essungabo

Allmänheten får nominera vilka de tycker ska föräras utmärkelsen "Årets Essungabo". De inkomna förslagen bearbetas av en jury som sedan utser pristagaren.

På nyårsaftonen 31 december, i samband med Essunga kommuns nyårsfirande vid Idrottshallen på Stallaholmsområdet, presenterades och prisades Årets Essungabo 2017. Det är i år elfte gången Essunga kommun uppmärksammar Årets Essungabo. Fredrik Nordlund, kyrkoherde i Essunga pastorat var årets nyårstalare och Ulf Esborn från Sollebrunn kompade de lokala sångfåglarna Emelie och Julia Smith som underhöll med vacker sång och musik.

Juryn har bestått av Lovisa Carlsson, Carina Gustafsson, Börje Andersson och Pernilla Nilsson och de har gått igenom alla de inkomna förslagen till utmärkelsen " Årets Essungabo". I år hade vi många inkomna nomineringar att väga mot varandra. Efter ett par möten, tankemöda och mycket jämförande, blev vi helt överens om vem vi vill ge denna hederstitel 2017. Lovisa Carlsson, präst Essunga pastorat läste upp motiveringen och när hon gjorde detta gav hon lite ledtrådar undan för undan, så att publiken hade möjlighet att vara med "på spåret" med era egna gissningar, innan hon namngav Årets Essungabo.

- De kriterier vi har haft att förhålla oss till sedan starten på denna tradition 2007 är följande:
• På ett eller annan sätt gjort kommunen uppmärksammad på ett positivt sätt och satt kommunen på kartan
• Genom lång och trogen tjänst utvecklat kommunen
• Är skriven i eller har annan anknytning till kommunen
• Visat civilkurage i samband med en speciell händelse
• Genom sin insats räddat livet på eller stärkt livskvaliteten för en medmänniska.

Juryns motivering 2017

Årets Essungabo 2017 är en energisk och positiv person som alltid har nära till skratt. Denna person har lång erfarenhet inom sin profession. Det är också inom detta sitt yrke som Årets Essungabo utmärkt sig på ett sätt som väl överensstämmer med kriterierna för denna utmärkelse. Personen har under året som ledare för en grupp, personligen träffat såväl statsminister Stefan Löfvén som jämställdhets­minister Åsa Regnér. Hon - ja, för Årets Essungabo är en kvinna - är mycket väl förtrogen med den digitala världen och använder alla dessa verktyg i sitt dagliga arbete bland barn i vår kommun. Hon menar att i dagens samhälle ska inte barnens nyfikenhet sluta där 50-skyltarna står utanför samhället.
Personen är lärare och hon har genom att använda olika digitala kommunikationsmedel öppnat upp sina elevers klassrum för världen.

Skype har varit ett av dessa hjälpmedel och Årets Essungabo har tillsammans med sina elever skypat med, bland många andra, däribland Microsofts VD för World Wide Education Anthony Salcito.
Hennes globala klassrum saknar väggar och hon har på ett föredömligt sätt visat på värdet av att elever tillägnar sig kunskaper som är ovärderliga i vår digitala tidsålder. Hennes lärargärning sticker ut och hon har varit flitigt anlitad som föreläsare. I våras var hon exempelvis inbjuden till Microsofts mässa Education Exchange i Toronto i Kanada. Med sin klass på Jonslund skola har hon även synts flitigt i media, däribland i Lilla Aktuellt i tv. I höstas var hon en av tre finalister i Skolverkets utmärkelse Guldäpplet. Det var ett nationellt erkännande av hennes digitala pedagogik. Hon har låtit eleverna möta människor från hela världen och gett dem verktyg för kunskapsinhämtning, inte bara för skolan utan också för sin framtida roll som medborgare i samhället.
Stort Grattis till utmärkelsen Emma Nääs!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare års utnämningar:

2016 - Hasse Haraldsson; Hjärtat brinner extra för en mindre del av Essunga kommun, men detta engagemang blir till nytta för en mycket större region. Efter ett lokalt stormöte om centralorts­utveckling” 2012 har bl.a. dessa, av ”folket” önskade, delprojekt genomförts; kommunalt vatten och avlopp för ca 90 hushåll, boendemöjligheter i form av hyreslägenheter i radhus och villor, en ny ”mejeripark”, en ny mack samt det som stod högst på prioriteringslistan: en ny förskola, invigd i år! Från ungefär tio barn och nedläggningshot till i dagsläget ca 40 glada barn, fördelade på två avdelningar. Vi är dessutom övertygade att vår person vill fortsätta arbetet med att beta av den lista som tagits fram i sann lokaldemokratisk anda. Att han dessutom genom sitt företag skapat ca 60 arbetstillfällen i vår kommun är bara en bonus i sammanhanget, men det gör att han också uppmärksammats som en av de ”stora” Skaraborgarna. Annat han i större eller mindre utsträckning ligger bakom är festplatsen Krumbo, idrottsplats och klubblokal samt att en nedlagd lanthandel blivit en levande mötesplats.

2015 - Inger Johansson; Årets Essungabo 2015 personifierar engagemang! Andra människors välbefinnande och att det går bra för hembygden är alltid viktigare än den egna personen. Viljestyrkan och givmildheten har under många år märkts inom bland annat Röda Korset, Hembygdsföreningen, Lions, Svenska kyrkans internationella arbete med Lutherhjälpen och nästan 50 års anställning på kommunen. Under årets akuta flyktingsituation har hennes insatser varit absolut avgörande. När vi säger ”rivjärn”, ”järnlady”och ”kommandora” så är det i ordens mest positiva betydelse

2014 - Linnèa Ericson; Årets Essungabo har visat stor rådighet i en akut situation. Genom att vid rätt tillfälle använda sig av skolkunskaper om vad man gör vid en olyckshändelse, har framtiden för en hel familj påverkats. Den klart yngsta pristagaren någonsin – och vi är stolta över att hon är vår egen och Årets Essungabo.

2013 - Börje Andersson; Årets Essungabo är genuint bussig, ställer alltid upp och detta i kombination med en glimt i ögat. Att bevaka och vara uppmärksam på vad som händer ingår i den dagliga verksamheten men det görs även med stort privat engagemang. Intresset är äkta och dessutom mångårigt. Inget får missas vad gäller olika aktiviteter i kommunen!

2012 - Göran Smith; Genom ditt mångåriga och stora engagemang kring Nossebro Musikkår, Essungabygdens Lucia och alla övriga uppdrag, där många i bygden lärt känna dig, är du en värdig mottagare till utmärkelsen Årets Essungabo 2012.

2011 - Lennart Ljungsberg; han har genom sitt gedigna engagemang lyckats få till stånd en konstgräsplan i Nossebro. Alla fem idrottsföreningarna i kommunen har enats kring denna satsning, vilket i sig varit ett spännande projekt.

2010 - Monica Galle; för sitt engagemang i Retroprojektet; allt arbete hon har lagt ner i bl a retrolägenheten Andra Våningen och att marknadsföra Nossebro som en retroort.

2009 - Ulla och Åke Aghamn; för deras roll i filmen om Krokstorps Lanthandel gjort kommunen vida känd som en trivsam, mysig och häftig kommun att bo och verka i.

2008 - Ulf Stiernstrand; en av initiativtagarna till Nattpatrullen. Den frivilliga nattpatrullen stör den kriminella verksamheten och gör det obekvämt att ostört röra sig i vår kommun nattetid. Polisen ser Nattpatrullen som ett viktigt komplement.

2007 - Rune "Läkka" Johansson; var den första, som fick detta pris; han var aktiv i bland annat Nossebro Hembygdsförening, NSF-scouterna, guidade samt var en stor kulturpersonlighet.


Senast uppdaterad 2016-11-04 av Christina Jonsson

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt