Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sjukvård och tandvård

Varje kommun skall enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom sitt ansvarsområde.

Kommunal hälso- och sjukvård vänder sig till kommuninvånare som:

  • bor i särskilda boendeform eller vistas på korttidsplats 
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • vistas i dagverksamhet, daglig verksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Vem utför kommunal hälso- och sjukvård?

Hälso- och sjukvårdsinsatser som omvårdnad, behandling, rehabilitering och hjälpmedelsutprovning kan utföras av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Västra Götalandsregionen ansvarar för läkarinsatser. Närhälsan Nossebro Vårdcentral ligger på Ängsgatan 3 vid Kerstinsås äldreboende.

Samordnad vårdplanering (SVPL)

Samverkan mellan kommun, primärvård och länssjukvård finns reglerat i flera lagar och författningar.

För att patienter som vårdats på sjukhus skall få ett gott omhändertagande samt god och säker vård efter sjukhusvistelsen regleras samarbetet mellan sjukhus, primärvård och kommun i en gemensam rutin. Denna gemensamma vårdplanering sker i SAMSA, som är ett vårdplaneringsverktyg. 

Information om den gemensamma rutinen finns på vårdsamverkans hemsida.

www.vardsamverkanskaraborg.selänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt