Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Invandring och integration

Mat från olika delar av världen som serverades på den internationella festen våren 2017 i Nossebro

Essunga kommun fick 2006 en förfrågan från dåvarande Integrationsverket om att teckna ett avtal om mottagning av flyktingar. Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att teckna en överenskommelse om mottagning av flyktingar med Integrationsverket, där kommunen ska planera för introduktionsinsatser för dessa personer. Statlig ersättning betalas ut till alla kommuner som tar emot flyktingar.

Detta innebär att staten står för hela kostnaden för flyktingmottagandet och introduktionen. Det gäller även de administrativa kostnaderna som tillkommer såsom lön för personal som arbetar med introduktion av nyanlända.

SFI - Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är till för dig som inte har svenska som modersmål.
SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket, samtidigt som du får en inblick i och kunskap om det svenska samhället.

Vår undervisning sker på olika nivåer - från nybörjaren till de som redan kan en del svenska. 
Efter avslutad kurs får du betyg enligt skalan A-F.

Vem får läsa på SFI?
Alla vuxna som inte har svenska som modersmål, har fyllt 16 år och är folkbokförda i Essunga kommun får läsa på SFI. Intagning sker kontinuerligt och efter behov. Inför studierna kallas du till ett samtal för studieplanering.

Anmälan till SFI
Anmälan hittar du under e-tjänster/blanketter.

Kurser och antagning
SFI består av tre olika studievägar; SFI 1, SFI 2 och SFI 3. Du läser svenska utifrån dina förutsättningar och med studierna.

SFI 1 - kurs A och B: För dig som inte gått i skola eller som har kort skolbakgrund och som inte kan läsa och skriva.

SFI 2 - kurs B och C: För dig med varierande skolbakgrund. Du kan ha kort utbildning och/eller ha yrkeserfarenhet.

SFI 3 - kurs C och D: För dig som är van att studera och som har gått på högskola eller studerat språk tidigare.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt