Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundskola och fritidshem

Essunga kommun har tre F-5 skolor; Bredöls skola F-5, Jonslunds skola F-5 och Nossebro skola F-5. Kommunen har en 6-9 skola som ligger i Nossebro centralort. Alla elever tillhör en skolenhet utifrån vilket upptagningsområde man bor i. Man har rätt att välja en annan skola än den man hör till. I detta fall får man själv ordna och betala skolskjuts.

I kommunen finns ingen fristående skola.

Nossebro skola och blommor

Förskoleklass

Förskoleklassen, som är en egen obligatorisk skolform, vänder sig till sexåringar. 
I Essunga kommun finns förskoleklass vid våra tre F-5 skolor: Bredöls skola, Jonslunds skola och Nossebro skola. Förskoleklassen har samma läroplan som övriga grundskolan Lgr11. Barnen går fyra dagar i veckan.

Familjen kan önska att barnen ska gå vid en annan skola i kommunen än den anvisade. Det tillgodoses i mån av plats, om det inte medför betydande problem. När det gäller eventuell skolskjuts vid val av annan skola har man enligt skollagen inte rätt till skolskjuts.

Bredöls skola F-5 och fritidshem

Bredöls F-5 skola ligger alldeles intill ån Nossan. Skolan har två spår med tillhörande fritidshem.

Skolan arbetar för att alla elever skall få goda kunskaper i läroplanens ämnen men lika viktig är kunskapen om skolans värdegrund. Bredöls skola är en skola där alla känner varandra, en skola som vi tar ansvar och känner stolthet för. 

Fritidshemmet har två avdelningar, Lekan och Trossen.

Telefonnummer:


Fritidshem

0701-91 74 64

Skolmåltider Bredöl:

0739-66 28 50

 Adress till Bredöls skola:
Malma Bredöl 109
465 91  Nossebro

Jonslunds skola F-5 och fritidshem

Jonslunds skola är en F-5 skola med tillhörande fritidshem. Skolverksamheten är uppdelad i två parallella spår med åldersblandade klasser. Fritidshemmet och skolan har ett nära samarbete. I enhetens omedelbara närhet ligger en idrottsanläggning och ett friluftsbad.

Fritidshem:                                070-191 74 66

Skolmåltider Jonslund:            072-973 36 80

 

Adress till Jonslunds skola:
Cypressvägen 1
465 95 Nossebro

Nossebro skola F-5 och fritidshem

Nossebro skola skolgård

På Nossebro F-5 skola går det cirka 200 barn. Vi har en personalgrupp som arbetar målinriktat för att skapa trygghet bland elever och föräldrar. Ett tätt samarbete mellan skolan och hem lägger grunden för detta förtroende.

Vår målsättning är att våra elever ska känna att de vill, att de kan och att de duger. Lusten att lära ligger i fokus.

På vår skola lägger vi stor vikt vid sociala färdigheter. Vi arbetar ständigt med värdegrunden och jobbar för närvarande med ett projekt i samarbete med Friends. Vi har en likvärdig grundsyn och utgår ifrån att alla barn på F-5, i Nossebro skola, har lika rättigheter.

På F-5 prioriterar vi arbetet med baskunskaperna inom svenska, matematik och engelska.

Nossebro skola är centralt beläget och vi har nära till skog och bad som ger möjlighet till naturupplevelser och extra simundervisning vid behov. Närhet till skolbibliotek och bra samarbete med personalen skapar goda förutsättningar för den tidiga och så viktiga läsinlärningen.

Sedan början av höstterminen 2017, arbetar vi gemensamt med skolorna i kommunen, med Utmaningsmodellen som ett utvecklingsprojekt. Projektet löper under två år och utmanar både pedagoger och elever i ett nytt sätt att tänka och förhålla sig till lärandet.


fritidshemmet i Nossebro finns två avdelningar, Norrgården och Sörgården. Barnen är indelade i grupper efter ålder. Personalen på fritidshemmet har ett nära samarbete med klasslärarna, vilket ger en helhetssyn på eleven.

Telefonnummer

Personalrum F-5:

0512-570 74

Fritidshem Sörgården (6-7 år):

0512-570 55

Fritidshem Norrgården (8-13 år):

0512-571 54

Skolmåltider Nossebro skola:

0512-570 90

Adress till Nossebro skola F-5:
Sturegatan 6
465 82 Nossebro

Översiktskarta för Nossebro skola F-9PDF (pdf, 1.1 MB)

Nossebro skola 6-9

På Nossebro skola 6-9 går kommunens högstadieelever.

Telefonnummer:‌

Skolexpedition (telefonsvarare
lyssnas av kontinuerligt)

0512-570 60

Skolmåltider Nossebro skola: 

0512-570 90

Adress till Nossebro skola 6-9:
Sturegatan 6
465 82 Nossebro

Översiktskarta för Nossebro skola F-9PDF (pdf, 1.1 MB)

Kontaktuppgifter

Tina Hededal
Utbildningschef Sektor Utbildning
Telefon: 0512-570 66
E-post till Tina Hededal
...
Tomas Johansson
Rektor Nossebro skola 6-9 och Grundsärskola
Telefon: 0512-570 09
E-post till Tomas Johansson
....
Jonas Engernäs
Biträdande rektor rektor Nossebro skola 6-9 och SYV
Telefon: 0512-570 36
E-post till Jonas Engernäs
...
Barbara Johansson Berger
Tf Rektor Jonslunds skola F-5, Grundsärskola och Fritidshem Jonslund skola F-5
Telefon: 0512-571 92
E-post till Barbara Johansson Berger
...
Susanne Bäck Englund
Tf Rektor Bredöls skola F-5, Grundsärskola och Fritidshem Bredöls skola F-5
Telefon: 0512-570 23
E-post till Susanne Bäck Englund
...
Madelaine Hallin
Tf Rektor Nossebro skola F-5, Grundsärskola och Fritidshem Nossebro F-5
Telefon: 0512-571 06
E-post till Madelaine Hallin
...
Karin Lennermo
Tf Rektor Nossebro skola F-5, Grundsärskola, Fritidshem Nossebro skola F-5
Telefon: 0512-571 63
E-post till Karin Lennermo
...
Skolkontoret Nossebro skola (telefonsvarare lyssnas av kontinuerligt)
Telefon: 0512-570 60

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt