Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundskola och fritidshem

Essunga kommun har tre F-5 skolor; Bredöls skola F-5, Jonslunds skola F-5 och Nossebro skola F-5. Kommunen har en 6-9 skola som ligger i Nossebro centralort. Alla elever tillhör en skolenhet utifrån vilket upptagningsområde men bor i. Man har rätt att välja en annan skola än den man hör till. I detta fall får man själv ordna och betala skolskjuts.

I kommunen finns ingen fristående skola.

Nossebro skola och blommor

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige från och med hösten 2018. Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. I Essunga kommun så finns förskoleklass vid våra tre F-5 skolor: Bredöls skola, Jonslunds skola och Nossebro skola. Förskoleklassen har samma läroplan som övriga grundskolan Lgr11. Barnen går fyra dagar i veckan.

Familjen kan önska att barnen ska gå vid en annan skola i kommunen än den anvisade. Det tillgodoses i mån av plats, om det inte medför betydande problem. När det gäller eventuell skolskjuts vid val av annan skola har man enligt skollagen inte rätt till skolskjuts.

Bredöls skola F-5 och fritidshem

Bredöls F-5 skola ligger alldeles intill ån Nossan. Skolan har två spår med tillhörande fritidshem.

Skolan arbetar för att alla elever skall få goda kunskaper i läroplanens ämnen men lika viktig är kunskapen om skolans värdegrund. Bredöls skola är en skola där alla känner varandra, en skola som vi tar ansvar och känner stolthet för. 

Fritidshemmet har två avdelningar, Lekan och Trossen.

Telefonnummer

Arbetslagsledare: 
Susanne Bäck Englund


072-004 41 25

Fritidshem

0701-91 74 64

Skolmåltider Bredöl:

0739-66 28 50

 

Adress till Bredöls skola:
Malma Bredöl 109
465 91  Nossebro

Jonslunds skola F-5 och fritidshem

Jonslunds skola är en F-5 skola med tillhörande fritidshem.  Skolverksamheten är uppdelad i två parallella spår med åldersblandade klasser.

Vi har ett temainriktat arbetssätt där så många olika ämnen som möjligt integreras. Syftet med detta är att ge eleverna en helhet i lärandet. Elevernas arbeten lyfts fram genom portfolio där varje elevs arbeten från de olika ämnena sparas och dokumenteras.

Tack vare att skolan är så liten känner vi alla elever. Vi har ett gott samarbetsklimat och en styrka är att vi har en likvärdig pedagogisk grundsyn.

Fritidshemmet och skolan har ett nära samarbete. Fritidshemmet erbjuder verksamhet i trivsamma lokaler och ett brett utbud av aktiviteter både inne och ute. I enhetens omedelbara närhet ligger en idrottsanläggning och ett friluftsbad. 

Telefonnummer‌

Personalrum:

0512-461 20

Fritidshem:

0701-91 74 66

Skolmåltider:

0512-462 45

 
Adress till Jonslunds skola:
Cypressvägen 1
465 95  Nossebro

Nossebro skola F-5 och fritidshem

Nossebro skola skolgård

Skolan är centralt belägen i Nossebro samhälle med närhet till bland annat bibliotek, bad, motionsanläggning och fritidsområde.

På fritidshemmet i Nossebro finns två avdelningar, Norrgården och Sörgården. Barnen är indelade i grupper efter ålder. Personalen på fritidshemmet har ett nära samarbete med klasslärarna, vilket ger en helhetssyn på eleven.

Telefonnummer

Personalrum F-5:

0512-570 74

Fritidshem Sörgården (6-7 år):

0512-570 55

Fritidshem Norrgården (8-13 år):

0512-571 54

Skolmåltider Nossebro skola:

0512-570 90

 

Adress till Nossebro skola F-5:
Sturegatan 6
465 82 Nossebro

Nossebro skola 6-9

På Nossebro skola 6-9 går kommunens högstadieelever.

Telefonnummer:‌

Skolexpedition (sjukanmälan):

0512-570 60

Skolmåltider Nossebro skola: 

0512-570 90

Adress till Nossebro skola 6-9:
Sturegatan 6
465 82 Nossebro

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt