Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Försäkringar

Essunga kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom Essunga kommuns verksamhetsområde.

Försäkringen gäller dygnet runt för:

  • Elever i kommunens grundskola inklusive förskoleklass
  • Elever i kommunens gymnasieskola IM
  • Elever i grund-, och gymasiesärskola
  • Barn i förskoleverksamhet inklusive pedagogisk omsorg
  • Personer i familjehem/kontakthem/fosterhem
  • Omsorgstagare - gruppboende enligt LSS etc
  • Ensamkommande flyktingbarn

Försäkringen gäller under skol- och verksamhetstid för:

  • Personer i Komvux/Grundvux/SFI (i egen och annan kommun)
  • Personer i arbetsträning/yrkesintroduktion, till exempel vårdtagare/bidragstagare
  • Omsorgstagare i daglig verksamhet

Upplysningar

Vill du veta mer kan du kontakta Tf. administrativ chef Lina Jonasson, telefon 0512-570 15.

Vid inträffad skada görs anmälan till Länsförsäkringar via:

Telefon:   0500-77 70 00
E-post:     info@LFskaraborg.se
Internet:   www.lansforsakringar.selänk till annan webbplats

Pappersanmälan till postadress: 
Länsförsäkringar Skaraborg
Box 600
541 29  Skövde

Läs mer om försäkringen här: Försäkringsbesked Olycksfall 2018PDF (pdf, 98.5 kB)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt