Läs mer

Flyttning av fordon

skrotbil

Lagar och förordningar ger kommunen en möjlighet att besluta om flyttning av fordon, men det innebär inte ett tvång att göra det.
I första hand vill kommunen åstadkomma en snabb rättelse genom direktkontakt med ägare eller brukare av ett fordon.

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av trafikverket, polismyndigheten eller kommunen.

Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Om du upptäcker fordon eller ett fordonsvrak som är felparkerade eller farligt placerade kontakta samhällsbyggnadsenheten.

Beslut om flyttning av fordon i kommunen

Beslutet om flyttning av fordon skiljer sig åt beroende på om det är allmän plats eller privatägd mark där fordonet är uppställt.

Kommunen flyttar fordon

Essunga kommun har rätt att flytta fordon i tre olika fall inom allmän plats.

  1. Hindrar arbete på väg
    Fordon som är felparkerat och försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg (FFF 2 § 2 a).
  2. Långtidsparkerade fordon
    Fordon som är felparkerat och har stått på samma ställe i minst 3 dygn, så kallat långtidsparkering (FFF 2 § 2 c).
  3. Fordonsvrak
    Definitionen för fordonsvrak är fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde (LFF 1 § 3p.)

Kommunen kan också agera markägare i de fall ett fordon står felaktigt parkerat på kommunalägd mark som inte är allmän.

Markägare vill flytta fordon

När ett fordon, som mot markägares vilja, står uppställd på dennes mark måste markägaren själv underrätta fordonsägaren om att uppställningen är oönskad och uppmana hen att själv flytta fordonet.

Det ska ske antingen muntligt eller skriftligt via rekommenderat brev med mottagningsbevis. Fordonet ska ha stått parkerat i minst sju dygn på tomtmark som inte är reglerad enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP 1984:318 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Markägaren måste varit aktiv i sökandet efter fordonsägaren eftersom fordonet får flyttas först en månad efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren och hen inte anträffats. Protokoll ska upprättas av markägaren.

Kommunen kan i dessa fall hjälpa markägaren med att få fram ägare till fordonet och utformning av samt sätt för underrättelse till fordonsägaren.

Staten flyttar fordon

På statliga vägar där trafikverket är väghållare, har trafikverket själva ansvar att flytta fordon inom vägområde i de fall det gäller fordonsvrak, felparkerade fordon som hindrar väghållningen, långtidsparkerade eller om det finns stor risk för att fara uppstår för miljö eller människor.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!