Läs mer

Grafisk profil

I samband med att vi fick ett nytt kommunvapen 2006, tog vi även fram en ny grafisk profil. Behovet av en enhetlig profil stärker uppfattningen att Essunga är en kommun med stark samhörighet, livskvalitet, närhet och positiv framtidstro. Den stärker också identitetskänslan såväl internt som externt.

Essunga kommuns logotyp består av ett heraldiskt vapen samt text. Den finns i två grundläggande utföranden och den är logotyp för organisationen Essunga kommun, som endast får använda den i sin kommunikation. Detta gäller förstås inte om det finns ett avtalat samarbete mellan Essunga kommun och någon annan aktör och där Essunga kommun gett tillstånd till annan aktör att använda logotypen.

Essunga kommuns logotyp

Den ena logotypen har texten placerad under vapnet och den andra texten placerad i linje med vapnet. I största möjliga mån ska den övre versionen av logotypen användas mot en vit bakgrund.

Essunga kommuns förvaltningar, enheter och nämnder har samma logotyp med respektives namn placerad under texten Essunga kommun. Så här ser exempelvis utbildningsförvaltningens logotyp ut.

Utbildningsnämndens logotyp

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt