Läs mer

Ny rankning visar: Vi har tredje bäst företagsklimat i Skaraborg

Essunga är Skaraborgs tredje bästa kommun sett till företagsklimatet. Det enligt organisationen Svenskt Näringslivs senaste företagarenkät

KS-ordförande Daniel Andersson och kommundirektör Cecilia Trolin.

KS-ordförande Daniel Andersson och kommundirektör Cecilia Trolin.

Varje höst presenterar Svenskt Näringsliv sin rankning där samtliga 290 kommuner jämförs utifrån diverse undersökningar samt de enkätsvar som organisationen låtit inhämta från företagare runt om i landet. Men redan nu är själva enkätsvaren tillgängliga och resultatet visar att de 83 lokala företagare som deltagit i undersökningen ger högre betyg till företagsklimatet i Essunga kommun än man gjort på flera år. Resultatet är det högsta på ett halvt decennium.

– Det är glädjande att se att det arbete vi som kommun utför ger resultat. Det är viktigt att våra företagare får de förutsättningar de behöver för att kunna bedriva sina verksamheter på bästa sätt, säger kommundirektör Cecilia Trolin.

Rapporten som presenteras i sin helhet i höst baseras både på enkätfrågor till lokala företagare och på statistik från bland annat Statistiska Centralbyrån. De nu tillgängliga enkätsvaren innehåller frågor om företagarnas upplevelse av allt från attityder och bemötande från politiker och tjänstemän till tillgång till ett gott väg- och mobilnät i området. Essunga kommun får ett snittbetyg på 4,3 av totalt 6. Snittet i landet ligger på 3,5.

– Det känns bra att den näringslivsstrategi vi antagit ger effekt. Det är gött när det går rätt upp, utbrister kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Daniel Andersson (M).

     – Det är roligt att vi placerar oss bra och att företagen känner att vi har en bra relation och att vi kan hjälpas åt, konstaterar kommunstyrelsens andre vice ordförande, oppositionsrådet Peter Andréasson (S).

Kommunen har de senaste åren genomfört en rad åtgärder för att bli ännu bättre på att möta näringslivets behov. Bland annat genom näringslivsträffar och diverse företagsbesök från kommunledningen.

– Många branscher har haft det utmanande ekonomiskt och om vi på något sätt kan underlätta för företagarna känns det viktigt att göra det. Vi vill bidra till att skapa ett gott klimat för företagarna och en känsla av gemenskap. Vi ser positivt på resultatet även om vi naturligtvis inte nöjer oss. Vi vill hela tiden utvecklas, säger näringslivs- och samhällsbyggnadschef Morten Sörö.

Essunga är den kommun i hela Skaraborg som har flest egenföretagare sett till hur många som bor här. Enligt en mätning från organisationen Företagarna driver närmare var femte kommuninvånare eget.

– Vi har ett starkt näringsliv och när vi är ute och möter näringslivet känns det som att det finns ett väldigt positivt driv och en stark gemenskap. Essungaandan är påtaglig, avslutar kommunutvecklare Pernilla Nilsson.

Läs mer: essunga.pdf (foretagsklimat.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!