Läs mer

Utökad samverkan med grannkommunen

Essunga och Grästorps kommuner intensifierar sin samverkan och under vecka 13 så samlades chefer från de båda kommunerna för en gemensam utvecklingsdag med fokus på utmaningar och möjligheter.

Nyligen fattade politikerna i Essunga och Grästorp beslut om att de båda kommunerna ska utöka sin samverkan. i tisdags så samlades därför chefer från kommunerna för en gemensam dag där just den gemensamma utvecklingen stod i fokus under parollen Smartare tillsammans.

– För att kunna möta framtidens utmaningar så måste vi steppa upp vår samverkan, säger Cecilia Trolin som är kommundirektör i Essunga kommun.

"Behöver göra jobbet tillsammans"

Redan i november så samlades ledarna i de båda kommunerna för första gången för ett par gemensamma utvecklingsdagar där man diskuterade bland annat framtidens utmaningar. Det historiskt låga barnafödandet i landet, höga räntor samt säkerhetsläget i världen, Sverige och i regionen är några av dessa.

– För att kunna hantera föränderligheten och den snabba utvecklingen i omvärlden behöver vi göra jobbet tillsammans. Vi tror att vi gemensamt kan åstadkomma ännu mer, säger Eva Dahl som är kommundirektör i Grästorps kommun.

Att identifiera vilka områden och frågor som är gynnsamma att sammarbeta kring tittar nu de båda kommunerna närmare på och en fördjupad samverkan har redan inletts inom flera områden. Inom ekonomiavdelningarna så har man exempelvis börjat samverka kring redovisning och gemensamma arbetsplatsträffar till vilka även Vara kommuns ekonomienhet väntas ansluta sig under hösten.

– Vi är små kommuner och det är jätteviktigt för oss att kunna täcka upp för varandra och att kunna hjälpas åt vid svåra arbetsuppgifter. Vi kan inte ha expertisen inom varje område utan vi får hjälpas åt, säger Essunga kommuns ekonomichef Andreas Hasselteg.

– Ja, och genom gemensamma APT lär vi känna varandra och kan se vem som är bra på vad så att vi kan formera oss, instämmer Grästorps ekonomichef Björn Söderlundh.

Utbildar gemensamt

HR-cheferna i de båda kommunerna berättade under veckans träff att de redan börjat samarbeta kring gemensamma utbildningar för framtidens ledare och nyanställda chefer. Samhällsbyggnadsavdelningarna lyfte sitt gemensamma arbete kring VA-beredskap samt hur man ur ett besöksnäringsperspektiv jobbar med att gemensamt utveckla Nossan.

– Vi behöver para ihop de personer inom våra kommuner som kan samverka så att vi drar nytta av respektive kommuns styrkor. Det finns så mycket spännande i detta arbete, säger Grästorps socialchef Hans Ekensskär och hans motsvarighet i Essunga kommun, Mariella Niemi, inställer och pekar även på den gemensamma utvecklingen kring digitalisering som en väg man kan gå tillsammans.

Essungas kostchef Majlis Kuhlin Gustavsson berättade att hon sedan flera år tillbaka samarbetar med sin motsvarighet i Grästorp kring bland annat kostenhetens upphandlingar.

"Två lika kommuner"

– En fördel är att vi är två små och lika kommuner, säger Eva Dahl.

– Det här är något som gör oss starkare och bättre tillsammans, avslutar Cecilia Trolin.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!