Läs mer

Ny organisering av grundskolan i Essunga kommun

Utbildningsnämnden har beslutat att genomföra en ändring av grundskoleorganisationen i Essunga kommun.

Beslutet innebär att från och med läsår 2024/2025 delas skolenheterna in i förskoleklass till årskurs 6 och årskurs 7 till 9.
Bakgrunden är ett politiskt beslut taget av Utbildningsnämnden den 3 mars 2022 § 25 vilket nu kommer att genomföras.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt