Läs mer

Förändring av sophämtning

Från vecka 19 införs sidlastande sopbilar och många hushåll, särskilt villor, berörs av denna förändring, vilket även kan leda till nya tömningsdagar för vissa.

Avfall och återvinning Skaraborg

Sophämtningen i Essunga kommun förändras från vecka 19 med införande av sidlastande sopbilar. Många hushåll, särskilt villor, berörs av denna förändring, vilket kan leda till nya tömningsdagar för vissa.

För att förbättra och effektivisera insamlingen av avfall har Ohlssons AB gjort ändringar i rutter och ändrat från baklastande sopbil till sidlastande sopbil.

Informationsbrev har under vecka 17 börjat delas ut till berörda kunder. I brevet kommer det att framgå om din adress berörs av några ändringar. I informationsbrevet står det bland annat om hur du ska placera dina kärl på tömningsdagen, senast kl. 06.00:

  • Ställ kärlen på en plan yta med en halvmeters utrymme runtom och mellan kärlen.
  • Se till att det är fritt utrymme ovanför kärlen, minst 4 meter.
  • Ställ kärlen max 1,5 meter från vägen.
  • Lockets öppning ska vara vänt mot vägen och hjulen bort från vägen.

Har du frågor om placeringen av dina kärl?

För ytterligare information, besök Avfall & Återvinning Skaraborgs hemsida Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!