Läs mer

Eldning

Detta gäller i Essunga kommun

Eldning av trädgårdsavfall (kvistar, mindre grenar och löv) på sin tomt tillåts inom Essunga kommun, under förutsättning att det inte medför olägenhet för närboende eller strider mot gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Vid eldning av majbrasa krävs dispens.

Majbrasa

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!