Läs mer

Här diskuteras Skaraborgs framtid: "Fantastisk utveckling"

Fredagen den 22 mars samlas några av Skaraborgs högsta politiska beslutsfattare i Essunga.

Hur Skaraborgs 15 kommuner tillsammans kan möta framtidens stora möjligheter och utmaningar står på agendan när det årliga rådslaget för Skaraborg kommunalförbund hålls i Essunga plantskola. Det här är första gången som just ett rådslag i den här konstellationen hålls här i Essunga kommun.

– Jag tycker att det är jättekul att alla har tagit sig hit och att vi får visa upp vår kommun. I kommunalförbundet jobbar vi ju tillsammans över partigränserna för Skaraborgs bästa. Med allt som händer och är på väg att inträffa i Skaraborg just nu så blir det än viktigare med den här typen av samverkan där vi tillsammans driver Skaraborg framåt, säger Daniel Andersson som utöver att han är kommunstyrelsens ordförande i Essunga kommun även är första vice ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Deltagarna under mötet kan konstatera att Skaraborg går en spännande och expansiv framtid till mötes. Etableringen av batterifabriken i Mariestad är ett exempel på hur regionen och behovet av arbetskraft växer. Den gröna omställningen, kompetensförsörjningen och frågan om energiförsörjning är alla ämnen där medlemskommunerna både står inför stora möjligheter och utmaningar. 

– Under dagen diskuterar vi vad som är viktigt att fokusera på framåt, så som tillväxtfrågor och de utmaningar vi gemensamt har framför oss. Skaraborgs näringsliv har ju en fantastiska utveckling att vänta med tillväxt, vilket också är utmanande när det gäller exempelvis samhällsbyggnad. Här kan vi samordnar oss för att få bättre effekt, säger Theres Sahlström som är ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Kommunalförbundet består av Skaraborgs 15 kommuner vilka genom en direktion styr förbundet, som är en intresse- och samverkansorganisation med syfte att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Kommunstyrelseordförandena, oppositionsråden samt kommundirektörerna tillhör de makthavare som systematiskt samverkar i kommunalförbundet. En av de som idag tagit sig till Essunga är kommunalförbundets tredje vice ordförande Jan Hanna från Tibro kommun.

– Det är fantastiskt att man kan åka runt till Skaraborgs 15 kommuner och känna att man är delaktig i kommunbygget. Det är viktigt för samhörigheten och samarbetet i Skaraborgs kommunalförbund att vi 15 kommuner ser, hör och samverkar med varandra. Inte minst när vi står inför den stora omställning som vi gör i Skaraborg!

– Det är kul att få vara värd för dagens möte och visa upp vår kommun för övriga medlemmar, konstaterar Peter Andréasson som i egenskap av rollen som oppositionsråd i Essunga kommun deltar i kommunalförbundet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!