Läs mer

Här pekas vägen framåt ut

Under torsdag och fredag vecka 10 samlas politiker och ett antal ledande tjänstemän för budgetdialog där politikerna pekar ut vår kommuns riktning framåt.

Vilka ekonomiska förutsättningar finns de närmaste åren? Hur ska vi arbeta med frågor som rekrytering och befolkningstillväxt?  Detta var en del av de många frågor som dryftades under torsdagens budgetdialog. 

Precis som i fjol bjöds alla i kommunfullmäktige invalda politiska partier in att närvara med representanter för att delta i budgetdialogen. Något som inte är helt vanligt i kommuner konstaterar kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.

– Det här gör vi tillsammans över partigränserna och det tycker jag är väldigt bra. Fördelen är att vi ser olika på saker och det är bra att höra andras inspel och se så att vi är på väg åt rätt håll. När vi gör det tillsammans får de långsiktiga och stora besluten bärighet över lång tid och det ger verksamheterna stabila förutsättningar för att bedriva sina verksamheter.

– Vi har olika ingångar men det är samma problem vi ska lösa gemensamt och på det här viset känns det som att vi knäcker nötterna tidigt. Vi får till något vi kan stå gemensamt kring. Det är positivt, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Peter Andréasson.

Under budgetdialogen diskuterades en rad olika frågor. Framför allt planerar man inför 2025 och de utmaningar kommunen har nästa år. Samtidigt ligger även ett stort fokus på den långsiktiga planeringen. En fråga som kommundirektören lyfte var hur man kan locka människor att upptäcka och bosätta sig i vår bygd.

– 1955 flyttade man till ett jobb, nu flyttar man till en plats där det är lugnt och fridfullt visar undersökningar. Det kan vi definitivt dra nytta av i vår kommun, säger kommundirektör Cecilia Trolin samtidigt som hon lyfter SCB:s senaste medborgarundersökning där kommuninvånarna uppger att Essunga är en trygg och trivsam kommun med tillgång till natursköna miljöer.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!