Läs mer

Första hjälpare för psykisk hälsa

För att bättre kunna hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa och för att minska stigmatiseringen kring frågan så har under februari ett gäng medarbetare gått utbildningen "Första hjälpen till psykisk hälsa”.

De nitton nöjda kursdeltagarna. I förgrunden kursledarna, Håkan Fransson och Christine Hummelblad.

De nitton nöjda kursdeltagarna. I förgrunden kursledarna, Håkan Fransson och Christine Hummelblad.

Tvådagarsutbildningen arrangerades av våra folkhälsostrateger och drogförebyggarna efter Karolinska institutets modell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sju deltagare från Essunga kommun gick utbildningen tillsammans med ett gäng medarbetare i Grästorps kommun.

– Det var en mycket lärorik och givande kurs, säger kursdeltagaren Debbie Berggren.

Tanken bakom utbildningen är snarlik den vid en traditionell fysisk Första hjälpenutbildning: Att ge kunskaper som tillåter den utbildade att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

– Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning. Därför händer det att omgivningen undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller så undviker personen att söka hjälp för sina egna psykiska problem. Oförståelse hindrar ofta den drabbade både från att söka hjälp i tid och från att söka rätt sorts hjälp, säger kursledare Håkan Fransson.

Kursen syftar till att ge kunskap om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan bidra till att man upptäcker, tar kontakt och hjälper till på rätt sätt. Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!