Läs mer

Ställ din fråga till kommunfullmäktige

Allmänhetens frågestund den 26 februari kl. 18.30

Under våren 2024 äger kommunfullmäktiges sammanträden rum kl. 18.30 på följande datum i Nossebro skolas aula:

• 26 februari • 25 mars • 29 april • 17 juni

Den 26 februari är det allmänhetens frågestund och då kan kommunens invånare ställa frågor till kommunfullmäktiges representanter. För att ställa en fråga på allmänhetens frågestund ska frågan inlämnas senast den 19 februari. Frågan ska ställas via brev till Essunga kommun, Sturegatan 4, 465 82 Nossebro eller via epost till kommun@essunga.se. Ange ditt namn, adress och telefonnummer.

Du är alltid välkommen att komma och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden. Allmänheten har inte rätt att yttra sig vid andra möten än vid allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige webbsänds och länk hittar du på essunga.se. Här hittar du även protokoll och handlingar. För mer information ring 0512-570 32.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!