Läs mer

Företagsfrukost med byggbranschen

Nationellt är det tufft i byggbranschen, men företagen i Essunga kommun känner inte oro.

Under torsdagsmorgonen bjöd Essunga kommun in företag inom byggbranschen till en enklare frukost på Lunnehov i Jonslund. Det slöt upp 16 personer till träffen som hade ett syfte att lyssna av läget i branschen, nationellt ser man att byggbranschen har det ganska tufft nu och då känns det viktigt att träffas och prata om läget i vår kommun.

Den svenska byggbranschen har stött på tuffa tider med flera utmaningar, höga kostnader och en generell osäkerhet på marknaden. Trots detta har företagen i Essunga kommun visat sig vara en föregångare när det gäller att navigera genom dessa svårigheter. Nyproduktionen i landet har bromsats in i dagsläget och företagen i Essunga jobbar inte så mycket med just nyproduktion utan mest med mindre projekt som tillbyggnader, underhåll och reparationer. Att kostnadsläget över lag är högre och räntorna höjts gör att konsumenterna håller lite mer i pengarna och kanske inte satsar på att bygga nytt just nu. Deltagarna är överens om att kommer det en räntesäkning så kommer byggprojekten rulla igång på allvar igen.

Under frukosten diskuterades också vikten av att hitta och behålla rätt kompetens, solcellspark och elproduktionen i kommunen var ett annat hett samtalsämne som kom upp.

Sammanfattningsvis är det tydligt att oron för framtiden inom byggsektorn i Essunga kommun är relativt låg, och att företagen fortsätter att dra in nya projekt. Genom starkt samarbete, strategiska investeringar och fokus på kompetens har företagen i Essunga skapat en robust och livskraftig byggsektor som fortsätter att växa.

Nästa företagsfrukost hålls på Främmestadsverkens industri i Främmestad torsdgen den 21 mars kl.8.00-9.00, Varmt välkomna. Anmälan frukostträff - Essunga kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!