Läs mer

Fyrverkerier - vad gäller?

Du kan behöva tillstånd från polisen för att kunna använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor och ska följa lokala ordningsföreskrifter.

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Det kan till exempel vara på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader. Att avfyra fyrverkerier på en allmän plats innebär i många fall risk för skada och olägenheter för andra. Läs mer på polisens hemsida om att söka tillstånd med mera. Länk till annan webbplats.

Lokala ordningsföreskrifter

I Essunga kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 623.2 kB. finns följande uppgifter gällande fyrverkerier.

" Enligt 3 kap 7 § ordningslagen Länk till annan webbplats. får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Pyrotekniska varor som smäller eller på annat sätt avger störande ljud får inte användas inom
detaljplanelagt område. Förbudet gäller även i närheten av detaljplanelagt område om ljudet
förorsakar olägenhet som inte är obetydlig inom sådant område. Förbudet gäller inte under
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 01.00 påföljande dygn.
Polismyndigheten får lämna tillstånd att använda pyrotekniska varor även på annan tid om
särskilda skäl föreligger."

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt