Läs mer

Språksatsning inom vården: "Alla ska känna sig inkluderade"

I Essunga kommun utbildas just nu språkombud som ska underlätta kommunikationen inom vården och motverka fikonspråk.

Malin Rydstedt och Anna-Sofia Palmqvist är enhetschefer inom hemtjänsten.

Malin Rydstedt och Anna-Sofia Palmqvist är enhetschefer inom hemtjänsten.

 

Tio medarbetare inom äldreomsorgen i Essunga kommun utbildas nu till så kallade språkombud. Tanken är att de ska göra vården mer språkligt lättillgänglig både för kollegor och för boende och deras anhöriga.

– Det är jätteviktigt att alla känner sig inkluderade. Ingen ska behöva känna sig dum för att man inte förstår vissa termer, utan vi språkombud finns här för att stötta och hjälpa, säger Anette Engström som jobbar som undersköterska i Essunga kommun och som går språkombudsutbildningen.

– Jag har fått med mig viktiga kunskaper från utbildningen: Bättre förståelse för hur man kan gå tillväga för att hjälpa andra och jag har fått tips på sånt som jag kanske inte tänkt på tidigare, säger Anette Engström.

Anette berättar att kollegor ibland kan ha svårt att ta till sig vissa vårdbegrepp och facktermer. Det kan exempelvis bero på dyslexi, hörselnedsättningar eller att man har svenska som andra språk.

– Vi har förmåga att prata ett vårdspråk, men det är viktigt att vi prata så att alla förstår. Vi ska använda ett enkelt, begripligt språk utan för mycket förkortningar, konstaterar enhetschef Gunilla Karlsson.

Kommunens tio språkombud har bland annat gått en fyrdagarskurs där allt från språkliga utmaningar till hur man kan stötta kollegor diskuterats. Hur skriftligt material inom vården kan utvecklas och förbättras är en av de punker som lyfts. Just patientjournaler är ett område där det kan kännas tryggt för en del medarbetare med extra stöd, konstaterar Malin Rydstedt som är enhetschef inom hemtjänsten.

– Man ska kunna haffa ett språkombud när man till exempel skriver journal om man behöver stöttning. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och då måste man kunna ställa frågor om man inte förstår. Det är viktigt att alla som arbetar här ska bli förstådda och förstå. Allting ska kunna vara begripligt både för de som arbetar här och de som får vår hjälp.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!