Läs mer

Vi har bäst hemtjänst i Västergötland

Hemtjänsten i Essunga kommun är bäst i Västergötland. Det enligt en ny rankning från pensionärsorganisationen SPF Seniorerna. 

Essunga kommun hamnar på 25:e plats när hemtjänsten i landets 290 kommuner jämförs. Essungas sammanvägda resultat får beteckningen ”högt”, vilket är det högsta värde man kan få i mätningen.

Hemtjänstindexet är en sammanvägning av framför allt befintliga mätningar och statistik om hemtjänsten. Kvaliteten inom fyra delområden har vägts samman: information, biståndshandläggning, utförande och stöd och utveckling. I kategorin ”utförande” så hamnar Essunga kommun på sjunde plats i landet. 

– Det är naturligtvis jättekul att vår hemtjänst och medarbetarna får ett så gott betyg! Det finns en styrka i att vara en liten kommun: Människor blir sedda och vi kan möta varandra på ett annat sätt. Här äldre igen personalen och det bidrar till en känsla av trygghet, säger kommunens socialchef Mariella Niemi.

Anna-Sofia Palmqvist och Malin Rydstedt som är enhetschefer inom hemtjänsten.

Anna-Sofia Palmqvist och Malin Rydstedt som är enhetschefer inom hemtjänsten.

 

Näst bäst i Skaraborg är enligt rankningen Skövde, som hamnar 22 placeringar bakom Essunga. Allra bästa betyg får Halmstad. Att Essunga hamnar bäst i hela Västergötland tillskriver Anna-Sofia Palmqvist som är enhetschef för hemtjänsten personalen.

– Personalens engagemang syns i rankningen. Hela personalgruppen vill så väl och gör sitt bästa! Vi har personal som är kvar väldigt länge och vi har även en hel del timanställda och vikarier som stannar länge och som kommer tillbaka. Det är ett gott betyg för verksamheten. Att vi har god kontinuitet bidrar till en nöjdhet. Att personalen stannar länge hos oss tror jag beror på att personalen tar hand om och värnar varandra.

Essunga har jämfört med fjolåret tappat placeringar, men är alltså med sin 25:e plats ändå bäst i länet. Att kommunen är en av landets minsta tror Palmqvist kan vara ytterligare en förklaring till de höga placeringarna i rankningen.

– Seniorerna känner igen de medarbetare som kommer hem till dem. Att vi är en av landets minsta kommuner innebär ju även en trygghet för seniorerna när de möter medarbetarna: ”Den är släkt med den och dens mamma har jag gått i skolan med”. Att vi är en liten kommun gör även att vi har endast en hemvårdsgrupp. Det gör att vi får en större gemenskap och en stark känsla av att ”det här är något som vi gör tillsammans”.

"Det är nog bemötandet och gemenskapen samt bra personal som bidrar till att vi hamnar högt i rankningen", säger Michaela Hultgren Licata som jobbar inom hemtjänsten i Essunga kommun.

"Det är nog bemötandet och gemenskapen samt bra personal som bidrar till att vi hamnar högt i rankningen", säger Michaela Hultgren Licata som jobbar inom hemtjänsten i Essunga kommun.

 

Michaela Hultgren Licata som jobbar inom hemtjänsten i kommunen blir glad när hon hör att Essunga placerar sig högt i rankningen.

– Det är nog bemötandet och gemenskapen samt bra personal som bidrar till att vi hamnar högt i rankningen. Vi har en väldigt god gemenskap, så det är roligt och inspirerande att jobba här.

Kollegan Mikael Lundman håller med.

– Ja, det bästa här är gemenskapen, att alla hjäps åt! Sedan är det lite själviskt: Man mår ju bra av att hjälpa andra och de flesta blir glada när man kommer.

Läs mer om rankningen på hemtjänstindex.se Länk till annan webbplats.

"Det bästa är gemenskapen och att hjälpa andra", säger Mikael Lundman som jobbar inom hemtjänsten i Essunga kommun.

"Det bästa är gemenskapen och att hjälpa andra", säger Mikael Lundman som jobbar inom hemtjänsten i Essunga kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!