Läs mer

Historiska ledardagar när kommunerna samverkar

Under torsdag och fredag vecka 47 arrangerar Essunga och Grästorp kommuner gemensamma ledardagar. ”Detta är historiskt! Det är första gången vi gör något sådant här tillsammans", säger Grästorps kommundirektör Eva Dahl.

Under torsdag och fredag vecka 47 arrangerar Essunga och Grästorp kommuner gemensamma ledardagar.

”Detta är historiskt! Det är första gången vi gör något sådant här tillsammans", säger Grästorps kommundirektör Eva Dahl.

– Vi måste slå våra kloka huvuden ihop för att möta framtidens utmaningar. Vi blir smartare, starkare och bättre tillsammans och genom att samverka, konstaterade Essungas kommundirektör Cecilia Trolin när hon inledde sammankomsten genom att tala till de närmare 60 ledare som samlats.

Under ledardagarna diskuteras bland annat framtidens utmaningar kopplat till ledarskapet. Emma Harrysson från Actea Consulting föreläste för gruppen om hur ett gott ledarskap, som bidrar till att skapa psykologisk trygghet, främjar gruppers välmående och framgång. Bland annat presenterades en studie från Google, där man tittat närmare på vad som påverkar när team fungerar som allra bäst. Psykologisk trygghet är enligt studien en nyckelfaktor för framgång. Framför allt är det en framgångsfaktor att man är snälla mot varandra i gruppen, berättar Emma Harrysson.

– Psykologisk trygghet är ett vinnande koncept. Man måste våga lyfta saker och ha en avvikande åsikt i en grupp. Och viktigast av allt är alltså att vi är snälla mot varandra! Psykologisk trygghet möjliggör en lärande organisation där medarbetare samarbetar och utmanar varandra.

Pålitlighet och tillit, struktur och tydlighet, meningsfullhet för individen samt påverkan och inflytande är också viktiga faktorer, konstaterar Harrysson och stödjer sig mot forskning inom området.

Närheten mellan verksamheterna som vi har inom både Essunga och Grästorp kommuner lyfts som ett par av de många styrkor som de båda kommunerna bär på kopplat till psykologisk trygghet.

– Du behövs och gör skillnad i vår lilla kommun. Du känner kollegorna i olika verksamheter och på så sätt kan du uppleva en större trygghet, konstaterar en av de medverkande cheferna.

– Det är så skönt här i kommunen för här jobbar man på riktigt! Det finns en smidighet och snabbhet och alla behövs verkligen, eftersom vi inte är så många som i en större organisation. Du kan verkligen göra skillnad, avslutar en av cheferna.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!