Läs mer

Digital läxhjälp efter skoltid: "Känns väldigt bra"

Sedan någon månad tillbaka erbjuds eleverna vid Nossebro skola digital läxhjälp efter skoltid.

Elever som går i årskurs sex till nio vid Nossebro skola kan efter skolan få extra stöd av en specialpedagog via skärmen. Redan tidigare har eleverna kunnat få läxhjälp på plats i skolan efter det att lektionerna avslutats för dagen, utöver det extra stöd som finns att tillgå under skoltid. Nu utökas alltså möjligheterna för läxhjälp ytterligare.

– Den digitala versionen av läxhjälp fungerar bra även för de elever som känner att de vill åka hem och vila lite innan läxhjälpen drar igång, berättar rektor Therese Höög.

– En del har svårt att koncentrera sig under lektionstid och kanske föredrar ett mindre sammanhang. Detta ger dem möjlighet att fokusera och få stöd i sin egen lugna hemmiljö. Dessutom tycker kanske vissa tonåringar att det är svårt att ställa frågor när alla klasskamrater lyssnar. Då hjälper detta, konstaterar specialpedagog Anette West.

Den digitala läxhjälpen är en satsning inom skolans ordinarie budget och den leds av specialpedagoger via Teams två gånger i veckan. Eleverna som anmäler sig till stödet får en möteslänk skickad till sig som de sedan kan koppla upp sig till. Läxstödet pågår sedan under en timme. Än så länge har det varit ungefär en handfull elever som nyttjat möjligheten att delta hemifrån.

– Några elever har varit med varje vecka sedan vi startade och de säger att de tycker att det är väldigt bra och skönt att möjligheten finns, så att de får gjort sina läxor. Det känns jättebra att kunna erbjuda detta så att alla som vill får extra stöttning och hjälp, säger specialpedagog Christina Nilsson.

– Vissa elever har inte möjlighet att stanna kvar i Nossebro efter lektionstid och det här är ett sätt att öka likvärdigheten i vårt stöd så att alla elever kan ta del av läxhjälpen. Vi jobbar ju för att ge stöd och stimulans till våra elever på många olika sätt under skoldagen och alltså även efter lektionstid. Vi vill skapa möjlighet för alla elever att komma så långt det är möjligt i sin utveckling och är stolta över den stora variation av stöd som vi erbjuder vid Nossebro skola, avslutar rektor Therese Höög.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!