Läs mer

Första kullen Första hjälpare utbildade

12 kursdeltagare har under höstlovet utbildats i "Första hjälpen till psykisk hälsa" med inriktning ungdomar i åldern 12–18 år.

Välutbildade, trötta och glada kursdeltagare utanför kurslokalen på Nossebro skola. Utbildningen leddes av kommunens drogförebyggare Christine Hummelblad och Håkan Fransson (sittande till vänster i bild).

Välutbildade, trötta och glada kursdeltagare utanför kurslokalen på Nossebro skola. Utbildningen leddes av kommunens drogförebyggare Christine Hummelblad och Håkan Fransson (sittande till vänster i bild).

 

Under tisdagen och onsdagen vecka 44 anordnades en tvådagarsutbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning ungdomar i åldern 12 till 18 år. Det är kommunens drogförebyggare som hållit utbildningen.

Målgrupp för utbildningen är vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis personal inom skola, fritid, föreningsliv, socialtjänst och vården.

Ungdomsversionen av Första hjälpen till psykisk hälsa är på 14 timmar och omfattar bland annat tonårsutveckling, depression, ångest, psykos, ätstörningar, självskadebeteenden och substansbrukssyndrom.

Upptäcka psykisk ohälsa

Kursen ägde rum på Nossebro skola och det var glada men trötta deltagare som lämnade den två dagar långa och intensiva utbildningen sen onsdag eftermiddag.

Alla blev godkända och har fått med sig kunskap och verktyg sig för att bli bättre på att se när medmänniskor mår dåligt, kunna agera och fråga hur det står till samt att hantera de svar som kommer och ha kännedom om vart man kan vända sig.

Agera vid krissituation

Utbildningen innebär inte att man blir expert eller terapeut, utan att man blir en Första hjälpare som kan agera vid en krissituation och slussa vidare till andra hjälpare. MHFA fungera som HLR eller LABC fast för psykiska bekymmer.

MHFA (Mental Health First Aid) är en evidensbaserad metod från Australien, som översatts till svenska och svenska förhållanden av Karolinska Institutet och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP).

Kursledare har varit kommunens drogförebyggare Christine Hummelblad och Håkan Fransson, som utbildats på Karolinska Institutet.

Ta reda på mer

Mer om utbildningen finns att läsa på Karolinska Institutets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!