Läs mer

Möjliga lokaler för scouterna när förskolan växer

Stallaholms förskola ska byggas om och byggas ut. Därför behöver kommunen få tillgång till den mark där NSF scoutkår idag har sin lokal, vilken i nuläget ligger mellan Stallaholms förskola och förskolan Ängen. Kommunen jobbar nu för att hitta andra passande lokaler för scouterna.

 

Essunga kommun behöver köpa fastigheten Essunga Spenaten 2 som ägs av NSF scoutkår för att bygga om och bygga ut Stallaholms förskola. Marken ligger mellan Nossebros båda kommunala förskolor Stallaholm och Ängen och skulle i framtiden möjliggöra att de båda förskolorna blev till en. Redan nu behövs dock marken för att barnen ska ha tillgång till den storlek på utemiljö som de enligt lag har rätt till.

Samhällsbyggnadsavdelningen har varit i kontakt med representanterna för NSF scoutkår och erbjudit sig att köpa fastigheten. Föreningen har inte accepterat förslaget och lämnat in en kravlista, vilken går att läsa här Pdf, 52.7 kB..

Kommunen kommer efter att beslut från våra politiker i kommunstyrelsen att arbeta vidare med följande framtida lösningar för NSF scoutkår:

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!