Läs mer

Snart kommer ditt nya sopkärl

Efter årsskiftet är det dags för oss att börja sortera vårt matavfall separat. Det har regeringen bestämt. Därför kommer många husägare framöver att behöva två soptunnor: Matavfallet slängs i den ena och restavfallet i den andra.

Först ut att starta sortering är kunder i villahushåll.

Vad händer nu?

  • Under november eller december 2023 får du ett sopkärl för matavfall till din fastighet.
  • Du får papperspåsar att lägga ditt matavfall i.
  • Du får en hållare till papperspåsen. Hållaren är ventilerad och är viktig för papperspåsens hållbarhet och funktion.
  • Från och med den första januari 2024 börjar du använda matavfallskärlet.

Senast januari 2024 kommer du att få information om vilka veckor dina kärl kommer att tömmas. Standard för matavfallskärl är tömning varannan vecka och för restavfallskärl var fjärde vecka. Tömningsfrekvensen går att anpassa efter dina behov.

Familjer med blöjbarn upp till fyra år eller personer med särskilda behov till följd av sjukdom kan anmäla behov av tömning av restavfallskärl varannan vecka via Avafall & Återvinnings e-tjänst: https://sjalvservice.avfallskaraborg.se/blojabonnemang Länk till annan webbplats.

Framtida förändringar

Det är beslutat om fler förändringar när det gäller hantering av avfall hos privatpersoner. Idag ska alla sortera ut och lämna sina förpackningar på återvinningsstationer. För att underlätta för hushållen ska förpackningar, exempelvis av plast och kartong, samlas in fastighetsnära senast år 2027.
Det kommer att innebära fler kärl till varje fastighet. Detta för att hålla isär förpackningar och matavfall så att materialen kan återvinnas.

Vill du veta mer?

Välkommen på informationsmöte klockan 18.00:

  • 7 november Aulan Nossebro, Sturegatan 6, Nossebro
  • 8 november Främmestads bygdegård, Råglannavägen 6, Nossebro
  • 9 november Barne-Åsaka bygdegård, Västergården 704, Nossebro

Har du frågor är du välkommen att kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg, där du även kan läsa mer om sopsorteringen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide

Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du en sorteringsguide, för att få koll på vad som ska slängas var.

Avgifter

Här Pdf, 1.1 MB. finns information om de nya avgifterna för 2024. Mer lättillgänglig information kommer att komma om detta på Avfall & Återvinning Skaraborgs hemsida, så snart samtliga medlemskommuner i Avfall & Återvinning Skaraborg tagit beslut om de nya taxorna.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!