Läs mer

Rejäl klättring i rankning: "Gött att det går uppåt"

Vi klättrar rejält i Svenskt Näringslivs företagsrankning och hamnar på plats 45 av landets 290 kommuner.

Näringslivschef Morten Sörö tillsammans med kommunalråd Daniel Andersson.

Essunga höjer sig 59 placeringar i den företagsrankning som idag presenteras av Svenskt Näringsliv. Varje år släpper organisationen en rankning av det lokala företagsklimatet i landets kommuner. Rapporten baseras både på enkätfrågor till lokala företagare och på statistik från bland annat Statistiska Centralbyrån. I Essunga kommun har 87 lokala företag svarat på enkäten.

"Hör hemma i toppen"

Essunga hamnar i år på plats 45, vilket alltså innebär att man klättrar 59 placeringar jämfört med fjolårets resultat och det är även en höjning jämfört med placeringen för två år sedan.

– Det känns naturligtvis bra att vi har fler nöjda företagare och att vi hamnar bland landets bästa kommuner i rankningen. Det är där vi hör hemma! Samtidigt så är vi inte nöjda utan vi vill mer och siktar på att få ännu nöjdare företagare. Det arbetet pågår hela tiden och märks i många olika delar av vår kommunala verksamhet: I allt från skolornas samverkan med det lokala näringslivet till våra företagsträffar och besök hos lokala entreprenörer, konstaterar kommundirektör Cecilia Trolin.

I Skaraborg är det bara en kommun, Lidköping, som klättrar fler placeringar än Essunga, och då inte alls till samma höga placering. Trots den högre placeringen i rankningen så finns det fortfarande områden där Essunga hamnar relativt lågt: ”Vägnät-, tåg- och flygförbindelser” samt ”Mobilnät och bredband” är två av dessa.

Topp tio i landet

Områdena där kommunen klättrar och hamnar högt är flera.

  • Inom ”Kommunens service och bemötande” har kommunen höjt sig 119 placeringar och hamnar på tolfte plats i landet.
  • Allra högst placering får man inom området ”Information till företagen” där Essunga hamnar på en tionde plats bland landets 290 kommuner.
  • Även ”Dialogen med kommunens politiker och tjänstemän” får ett positivare omdöme än i fjol och i samtliga kategorier som hamnar inom detta bedömningsområde placerar sig kommunen i topp trettio.

– Det är gött att det går uppåt! Vår strävan är alltid att bli bättre! Det här är ett bevis på att vårt omtag från kommunens sida med näringslivsarbetet fungerar. Företagsklimatet är viktigt för samhällsutvecklingen: Kommunen, näringslivet och civilsamhället är ju det som driver samhället framåt, säger kommunalråd Daniel Andersson (M).

"Omtaget fungerar"

Essunga kommun har gjort ett rejält omtag när det gäller just företagsfrågorna. Bland annat har man det senaste året satsat på besök ute på lokala företag från tjänstemän och politiker. Kommunen har även fokuserat på andra forum för samverkan med företagarna och har i samarbete med företagarföreningen arbetat fram en näringslivstrategi.

– Det är bra att vi är på väg åt rätt håll och att omtaget fungerar, men vi kan ännu bättre. Näringslivet är en viktig del av livet i kommunen och därför är det viktigt att vi bevakar och har ett gott samarbete med företagen, konstaterar oppositionsråd Peter Andréasson (S).

– Att vi höjer oss och att vårt arbete för att vara mer synliga när det gäller näringslivsfrågorna ger resultat är jättekul. Företagen är naturligtvis oerhört viktiga för oss i Essunga kommun och att vi har lyckats kommunicera ut det bättre är tydligt. Sedan tycker jag att vi ska var bäst, men det är en annan femma, avslutar näringslivschef Morten Sörö.

Ta del av rankningen

Här hittar du rankningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalråd Daniel Andersson tillsammans med kommundirektör Cecilia Trolin.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!