Läs mer

Glädje på Stallaholms förskola: "Ska byggas om och ut"

Stallaholms förskola i Nossebro ska byggas om och byggas till. Det beslöt kommunstyrelsen på sitt möte den 7 septemer. Därmed skickas frågan vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

KS-ordföranden Daniel Andersson meddelar förskoleläraren Andrine Claesson det nytagna beslutet avseende Stallaholms förskola.

KS-ordföranden Daniel Andersson meddelar förskoleläraren Andrine Claesson det nytagna beslutet avseende Stallaholms förskola.

Stallaholms förskola är visserligen uppskattad av både barn och föräldrar, med stora grönytor och en spännande kulle där barnen när snön fallit brukar roa sin med att åka pulka. Men de nuvarande lokalerna har ett stort renoveringsbehov. Dessutom så går idag de lite äldre förskolebarnen i lokaler som kommunen har vid Nossebro skolas område, en bit bort. Avdelningen kallas Svampen. Det nya beslutet som KS tog igår innebär om det går igenom i KF att förskolebarnen inom de kommunala verksamheterna i Nossebro samlas på ett och samma område.

– Ett jätteroligt beslut! Vi vill ha ändamålsenliga lokaler i kommunen och detta innebär en höjning av standarden. Dessutom ryms detta inom den investeringsbudget som vi antagit för 2024 vilket är mycket positivt, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M).

För om- och tillbyggnaden av förskolan har kommunen avsatt 15 miljoner kronor. Om ungefär ett år är intentionen att byggarbetet ska vara klart och förskoleverksamheten på Svampen kan då flytta till Stallaholm.

– Det känns som ett bra beslut för barnen och personalen. 2024 är ett knepigt år ekonomiskt men behovet finns så vi måste göra något. Vi har medel i budget för detta och det här är ett bra sätt att investera de pengarna på, säger kommunstyrelsens andra vice ordförande Peter Andréasson (S).

Glädjen var stor bland personal på Stallaholms förskola när kommunstyrelsens ordförande meddelade nyheten under ett besök där dagen efter beslutet i KS. En spontan kram utdelade den glatt överraskade förskoleläraren Andrine Classon till KS-ordföranden.

– Perfekt! Det här låter ju görbra. Det känns jättebra, verkligen. Kul att få nya, bättre lokaler. Vi håller tummarna för att det blir riktigt bra. Väldigt spännande, utbrast hon.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!