Läs mer

Kommunledningen och politikens representanter tar sig an utmaningarna inför 2024

Tjänstemän och förtroendevalda i diskussioner om framtiden

Under slutet på förra veckan möttes representanter från kommunledningen för att träffa de ledande politikerna i vår kommun. Träffen ägde rum på Essunga plantskola och tillsammans diskuterade de hur de ska ta sig an utmaningarna inför 2024,

- Vi ska möta en verklighet som sätter spelreglerna samtidigt som vi ska ta vårt ansvar att leda kommunen i den riktning som är beslutad om. Detta behöver vi ha en dialog med politiker om och det är det vi ska göra idag, säger Cecilia Trolin, kommundirektör.

- Sverige tampas med en hög inflation och ett högt ränteläge. Vi har krig i vårt närområde och höjda hotnivåer i landet. Vi har bostadsbyggnation som störtdyker, klimatförändringar som gör sig påminda genom skyfall och översvämningar. Och till råga på allt föder svenskarna allt färre barn. Den goda nyheten är dock att arbetslösheten är fortsatt mycket låg! Vi ser att vi behöver arbeta strategiskt med vår samhällsplanering för att kunna möta alla utmaningar vi står inför.

Vikten av långsiktiga planeringsförutsättningar lyfter även Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom i artikeln Dags att ge välfärden ett budgetbesked Länk till annan webbplats.. SKRs bedömning för 2024 visar att kommuner och regioner prognosticerar ett underskott på totalt 28 miljarder, vilket visar att hur alla kommuner och regioner står inför stora utmaningar de kommande åren, en verklighet som även speglar Essungas förutsättningar inför kommande år.

Essungas budgetberedningsarbete är unikt

I kommunens budgetberedningsarbete ingår alla partier som är representerade i kommunfullmäktige, vilket gör upplägget annorlunda från hur det ser ut på många andra ställen. Daniel Andersson (kommunalråd) och Peter Andreasson (oppositionsråd) berättar om bakgrunden och reflekterar över nuläget i den ekonomiska verkligheten vi befinner oss i.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt