Läs mer

Flera arrangemang i höst inom anhörigstödet

"Anhörigas situation sätts i fokus"

Under hösten arrangerar anhörigstödet i Essunga kommun ett flertal olika tillfällen där anhörigas situation sätts i fokus. Det blir informationsträffar inom området demens, samtalsträffar inom NPF, sammankomster för äldre anhöriga och vid två tillfällen anordnas en rekreationsdag. Under nationella anhörigveckan vecka 40 erbjuds två föreläsningar, dels inom NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) och dels för anhöriga i allmänhet med fokus på återhämtning och hur man kan fylla på med energi.

- Att vara anhörig och vårda känns för många självklart och meningsfullt, men kan också vara krävande och bekymmersamt och man kan behöva stöd på olika sätt för att hantera sin vardag. Om man tittar på anhörigstödet över en 10-års period så har förutsättningarna ändrats i takt med förändringarna i samhället. Idag krävs till exempel mer kunskap om digitala verktyg för att klara sig i kontakter med myndigheter vilket kan leda till svårigheter för vissa grupper. Samtidigt är det positivt att det finns fler kanaler att nå ut med information gällande anhörigstöd, vilken hjälp som finns att få och vilka arrangemang som erbjuds, säger Lena Svensson, anhörigkonsulent i Essunga kommun.

Lena Svensson anhörigkonsulent i Essunga kommun

Lena Svensson

Anhörigstödet är individuellt anpassat helt beroende den anhöriges situation och behov. Det kan många gånger fungera lite som ett nav där kontakter förmedlas till olika instanser, exempelvis biståndsenheten, rehab, budget- och skuldrådgivare, färdtjänsthandläggare för att nämna några. Många anhöriga behöver också få information om vilken hjälp som finns att få och hur man kommer vidare.

- Jag får frågor om allt ifrån hur matdistribution fungerar, hur man ansöker om bostadstillägg eller färdtjänst, till var man kan få hjälp med trädgårdsarbete när man inte längre orkar. Anhöriga gör en otroligt viktig insats i samhället genom den vård och omsorg de ger till sina närstående. I Sverige motsvarar dessa insatser 194 miljarder kronor om året enligt Socialstyrelsen. De personer som gör alla dessa omfattande insatser påverkas själva och behöver anpassat stöd för att orka. För ett par år sedan utarbetades det därför på uppdrag av regeringen ett underlag för en nationell anhörigstrategi Länk till annan webbplats. om stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående.  

- I en liten kommun är samverkan med andra verksamheter, grannkommuner och intresseorganisationer av stor vikt vid anordnande av olika aktiviteter och arrangemang. Man kan ta vara på varandras kompetens och dela på kostnader, men framför allt kan vi erbjuda kommunens invånare ett större utbud av stöd och information. Essunga kommun samarbetar till exempel med både Grästorps och Varas kommuner och intresseorganisationen Attention.

Arrangemang på gång i höst

Läs mer om arrangemangen i kommunens evenemangskalender Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt