Läs mer

Jonslunds nya skola tar form

Så här kan Jonslunds nya skola komma att se ut.

Parallellt med att handlingarna och underlaget för den nya skolan i Jonslund tas fram görs en detaljplan över området. Efter semestern ska enligt planen upphandling ske av den entreprenör som ska bygga skolan.

Förslaget har tagits fram av upphandlat arkitektkontor i nära samverkan med skolpersonal och Essungabostäder.

     – Det underlaget som tagits fram är väldigt bra. Det har varit ett tätt sammarbete mellan alla inblandade under hela året och tillsammans har vi arbetat fram en ny, fantastisk skola, säger Alexander Lidén som är projektledare vid Essungabostäder.

Skolbyggnaden är i två plan, på totalt 3 000 kvm. Därtill kommer en 800 kvm stor gymnastiksal. På taket av skolan ska solceller monteras och även bergvärme ska bidra till uppvärmningen. Den nya skolan uppförs söder om den nuvarande, som under tiden bygget pågår ska stå kvar.

Den nya skolan har plats för 175 skolelever samt 60 förskolebarn. Förskolan kommer att ha tre avdelningar på bottenvåningen. Skulle skolan i framtiden komma att växa väldigt mycket så finns även utrymme för en ny, separat förskolebyggnad.

Bakgrunden till nybygget är att den ursprungliga skolbyggnaden i Jonslund, som är byggd 1963, har ett stort underhålls- och renoveringsbehov. Dessutom så innebär en växande skara barn att det behövs mer utrymme. Den budgeterade kostnaden för den nya skolan är 100 miljoner kronor, vilket är några miljoner mer än vad en totalrenovering av de nuvarande lokalerna skulle ha kostat.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!