Läs mer

Förändrade avstängningsetapper på väg 2504 (Fåglumsvägen)

Nästa avstängning är 19 juni - 6 juli

Trafikverket meddelar att de har ändrat avstängningsetapperna på väg 2504 (Fåglum). Detta är gjort för att underlätta det för lantbrukarna när det är skördetider under sensommaren.

Härnäst sker en avstängning enligt bild på kartan (obs. markerad linje är ungefärlig) och den kommer att ske mellan datumen 19 juni till 6 juli stället för mellan 7 augusti till 7 september som tidigare är angivet. Här finns en detaljerad karta. Pdf, 80.2 kB.

En tidigare meddelad avstängning längs väg 2504 kommer att ändras och i stället utföras i ett annat skede än tidigare sagt men då med ett körfält avstängt i taget och ljusreglering. Så alltså ingen helavstängning här utan trafik kommer kunna ta sig förbi, men det är begränsad framkomlighet och Trafikverket hänvisar fortfarande genomfartstrafik till omledningsvägen genom Jonslund. Se karta här över utfört arbete och uppdaterad planering (kartbild från Fåglum ut mot E20). Pdf, 182.9 kB.

Dessutom kommer man att påbörja fräsnings- och beläggningsarbeten efter semestern, vilket medför ytterligare begränsade framkomligheter med risk för mer väntetid.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt