Läs mer

Essunga kommun och Försvarsmakten övar samverkan för höjd försvarsförmåga

Totalförsvarsövning genomförd tillsammans med grannkommunerna under Aurora 23

Foto: Försvarsmakten

Valda funktioner från Essunga, Vara, Grästorp och Lidköpings kommun deltog under fredagen den 5 maj i en samverkansövning med F7 (Skaraborgs flygflottilj). Kommunerna och Försvarsmakten ingår i ett gemensamt krisberedskapsråd och har satt en gedigen övningsplan som sträcker sig över de kommande åren, 2023-2026. Övningarna ingår i den pågående övningen som heter Aurora 23 och därefter kommer fler mindre övningar innan det är återigen dags för en större övning 2026.

- Fredagens övning handlade bland annat om inkvarteringsfrågor, inrymning och utrymning, vilket bland annat är frågor som berör exempelvis de sociala sektorerna i och med förflyttningar av invånare, säger Carl Paegle, säkhetssamordnare i Essunga, Vara och Grästorp. Det berör också utbildningsområden och även dessa funktioner är därför representerade i övningen. Höjd beredskap innebär många olika sorters förberedelser, vilket dagens övning ger en inblick i.

- Tanken med dagens övning är inte att vi ska ha svar på allting, utan nu ska vi titta på vad vi behöver göra åren framåt för att kunna vara med i övningen på ett ordentligt sätt under 2026. Vi ska sätta en målbild och se vad som kommer att bli en utmaning för kommunen framöver.

Från Essunga kommun deltog Majlis Kuhlin-Gustavsson, kostchef, Patrick Johansson, tf socialchef, Tina Hededal, chef utbildningssektor och Pethra Adamsson, myndighetschef samt Bjarne Hurtig, enhetschef Gata/Park/VA.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!