Läs mer

"Näringslivet ett viktigt draglok i vårt visionsarbete!"

Årets andra företagarfrukost lyfte näringslivsstrategin och jubileumsfirande

- Ett fungerande näringsliv är ett viktigt draglok i utveckla ett samhälle och därför är en näringslivsstrategi ett komplement till vårt arbete med att arbeta mot vår vision om att bli 10 000 invånare, säger Morten Sörö, samhällsbyggnadschef, på årets andra företagarfrukost som ägde rum den 19 april på restaurang Liljedal i Nossebro . Strategin ska förhoppningsvis bli ett levande dokument som styr vårt arbete och förtydligar vår relation med näringslivet. Den ska revideras varje mandatperiod i samband med att de politiska målen tas i kommunfullmäktige.

- Strategin ska hjälpa oss tjänstemän i vår inriktning i vårt arbete och veta vilka beslut vi ska ta. Det finns fyra prioriterade områden som beskrivs under fyra huvudrubriker. Dessa är Attraktionskraften, Samhällsplanering, Kompetensförsörjning och Entreprenörskap. Strategin kommer att läggas fram för beslut i kommunfullmäktige innan sommaren som planeringen ser ut just nu.

Under året kommer det även fortsättningsvis arrangeras företagsbesök för kommunledningens representanter och härnäst arrangeras besök den 10 maj till Främmestad snickeri och Stall Törnqvist i Fåglum. Det blir också fortsatta företagarträffar i höst och mer information om plats och datum kommer framöver. - Vi tar gärna emot tips från företagarna om vilket innehåll de vill ha på träffarna!, säger Pernilla Nilsson.

Näringslivets representanter lyfte både betydelsen av att kommunen har ett nära samarbete med näringslivet och tar del av deras erfarenheter och kunskaper samt att man fortsätter arbeta med utbildningsfrågorna, då kompetensförsörjningsfrågan är av stor betydelse i framtiden.

- Det här är givetvis en mycket uppmärksammad fråga på alla plan. Här kommer strategin underlätta för satsningarna som görs inom alla sektorer och leda arbetet och se till att vi alla arbetar mot samma håll.

- Tre företag i kommunen; Dahrén, Landqvists mekaniska och Främmestadverken, kommer ta emot av besök i omgångar av klass 8 med start maj och det är jättebra, lyfter Christer Lundén, ordförande i Nossebroregionens företagarförening, som hjälpt till att arrangerade besöken i samarbete med Jonas Engernäs, biträdande rektor på Nossebro skola.

Pernilla Nilsson, kommunutvecklare, och Nettan Larsson, kultur- och fritidschef, presenterade vårens stora begivenhet, nämligen kommunens jubileumshelg den 26 - 28 maj, då det blir både jubileumsaktiviteter och SM och NM i Grill och BBQ Länk till annan webbplats. i Nossebro i dagarna tre. Programmet för helgen börjar bli klart och man hittar det på essunga.se/40arsjubileum.htm. Lennart Svantesson, har också varit med i planeringen av helgen och Aina Falkås har bidragit med idéer.

- Det kommer att bli ett stort och varierat utbud av nöjesaktiviteter, utställare, mat-torg och framträdanden. Det kommer även finnas ett restaurangtält och grilldoften kommer nog locka många att ta del av grill-mästerskapens tävlingsaktiviteter! Nyligen fick vi också klartecken på att F7 Såtenäs transportflygplan TP 84 Hercules gör en överflygning fredag kl.19.15 och söndag kl.10.15!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt