Läs mer

Se studenternas förslag för Amiralen: "Slangtornet visar glöden i samhället"

Ett grönskande torn, en oval byggnad och ett kafé mot Nossan. Det är några idéer för hur området Amiralen i centrala Nossebro skulle kunna utvecklas i framtiden, framtagna av arkitektstudenter vid Chalmers.

Skiss från studentarbetet "Amiral Oval".

Arkitektstudenter vid Chalmers i Göteborg har som en del av sin utbildning tagit fram förslag på hur Amiralen skulle kunna utvecklas till en framtida mötesplats. Det är viktigt att understryka att det är just studentarbeten som är en del av en utbildning som studenterna arbetat fram.

– Det känns kul att vara här, presentera våra arbeten och höra vad alla tycker. Vi har tagit fram ett förslag med två olika byggnader. En mer offentlig och en kontorsbyggnad. Det var en svår utmaning och väldigt lärorik, säger studenten Julia Kjellberg.

– Det finns något väldigt fint här i kommunen med att man vill få folk i olika åldrar att mötas i de framtida lokaler här vid Amiralen. Det har vi tagit vara på i vårt arbete och jobbat vidare med i våra förslag. Vi hoppas att vår byggnad ska uppfattas som ett hus för invånarna och inte ett kontorskomplex, säger eleven Emma Åhlund.

"Spännande förslag"

Från kommunens del och även från Svenska kyrkan i Nossebro har man sett det hela som en fin möjlighet att få unga, nya ögon på hur området kring Amiralen skulle kunna utvecklas. Önskemål från kommunen har framförts om en mötesplats för alla, ett kommunkontor och en plats för även Svenska kyrkans anställda. Man har även önskat utrymme för café, biograf samt andra kulturella aktiviteter som skulle kunna samlas i ett kulturhus på platsen. Studenterna har i övrigt haft fria händer att arbeta fram sina förslag, samtidigt som kommunens representanter betonat att man även i framtiden vill att det gamla brandslangstornet som sträcker sig över Nossan ska stå på platsen.

– När man ser det känner man sig hemma, sa Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande (M) när han mötte eleverna i början av året.

Och han är imponerad av de blivande arkitekternas ritningar och förslag.

– Studenterna har gjort ett bra jobb! Det är både spännande och väldigt intressanta förslag, konstaterar Andersson.

Kyrkoherde Fredrik Nordlund vid Svenska kyrkan Essunga pastorat instämmer.

– Det är oerhört spännande och roligt att höra studenterna. De har lagt ner ett gediget arbete. Det är fem väldigt olika förslag som de tagit fram och det är så roligt att se vad man skulle kunna göra.

Upplyst torn

De 18 studenterna har intervjuat anställda vid både kommunen och kyrkan, studerat de byggnader som ligger på platsen idag i detalj och försökt att sätta sig in i Nossebrobornas behov. Resultatet? Som kyrkoherde Fredrik Nordlund konstaterade: Fem väldigt olika förslag, presenterade i både bild och ord. De har alla en gemensam nämnare som i Nossebrobornas ögon skulle kunna te sig kontroversiell: de gamla byggnaderna får ge vika för nya. Profilen av det gamla brandslangstornet bibehålls genom nya, spännande konstruktioner. Till exempel i form av ett skulpturalt, upplyst torn som höjer sig som en fyr över Nossan.

– Slangtornet ska visa på glöden i samhället. Det finns en hemtrevlig känsla och en retrokänsla i samhället som vi tagit tillvara på i vårt grupparbete, förklarar studenten Julia Kjellberg.

– Vårt mål har varit att kunna ge invånarna i Nossebro ett större värde av den här platsen än vad som finns idag och vi har betraktat platsen som en blank canvas för att få bästa möjliga förutsättningar i skapandeprocessen. Det första vi lade märke till när vi kom till området Amiralen var att det finns en väldigt fin siktlinje mot Nossan. Därför har vi byggt modeller för att göra studier av ljuset på platsen, berättar studenten Anton Ahlström om det grupparbete han varit med och tagit fram.

"Tornet blir kvar"

Är förslaget att ersätta det gamla brandslangstornet för kontroversiellt? Det beror naturligtvis på vem man frågar. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson lovordar studenternas arbete, men att ersätta det gamla brandslangtornet med en modernare konstruktion är han inte sugen på.

– För mig är formen av slangtornet och dess placering väldigt viktig för bygden. Det är ett landmärke. Jag är inte beredd att ge avkall på det.

Studenterna ser som sagt stora möjligheter på platsen där Amiralen står. Grönska och träfasader ska bidra till en levande och hälsofrämjande plats. Flera studenter föreslår ett torg vid byggnaderna: Nossetorget eller Stortorget. Närheten till Nossan vill eleverna utnyttja på olika sätt. Med hjälp av stora fönsterpartier i till exempel ett luftigt café för allmänheten med ljus insläpp och utsikt. Men även genom sittplatser mot vattnet. En oval byggnad med en luftig innergård som bjuder in till rörelse är ett annat förslag, döpt till Amiral Oval. En arbetsgrupp har tagit till vara på Nossebros retrokänsla.

– Vi har försökt ta fasta på de värden som finns här och använt oss av just retrokänslan i vårt arbete, berättar arkitekturstudenten Astrid Sandberg om det förslag hennes grupp jobbat fram.

"Nossebros finaste tomt"

– Studenterna har verkligen tagit ut svängarna. Det gillar jag! Det är bra att få nya ögon på detta, säger Daniel Andersson.

– Det här är den finaste tomten i hela Nossebro, nära Nossan och Nossebro centrum. Det är oerhört spännande att se det eleverna tagit fram, säger Marie-Louise Svensson som är ordförande i kyrkorådet i Essunga pastorat

Vad kan då studenternas arbete leda till? Jo, kommunen ser möjligheten att använda de blivande arkitekternas förslag som en del av underlaget i en framtida process där man utvecklar området vid Amiralen. När ett sådant arbete ligger i tid är inte klart men nu är samtalet igång, konstaterar Daniel Andersson.

– När det gäller området vid Amiralen är det ett arbete som ska göras så gediget som det bara går och diskussionerna kommer att fortsätta. Det är en lång process kvar och inte något som ska hafsas fram. Det får hellre ta lite längre tid och blir riktigt, riktigt bra. Det här är en spännande resa som vi har framför oss.

– Det är väldigt bra miljöer här och detta skulle kunna bli till en bra mötesplats både under dagtid, kvällstid och under helger. Studenternas arbeten ger oss bra inspel och idéer inför framtida diskussioner och det öppna upp för nya tankar, säger kommunstyrelsens andra vice ordförande Peter Andreasson (S).

Exteriörskisser från de fem studentarbeterna

Ovan: Skiss från studentarbetet "Stortorget".

Ovan: Skiss från studentarbetet "Stortorget".

Ovan: Skiss från studentarbetet "Amiral Oval".

Ovan: Skiss från studentarbetet "Amiral Oval".

Ovan: Skiss från studentarbetet "Nossetorget".

Ovan: Skiss från studentarbetet "Nossetorget".

Skiss från studentarbetet: "Amiralen".

Ovan: Skiss från studentarbetet: "Amiralen".

Skiss från studentarbetet "Nossans hus".

Ovan: Skiss från studentarbetet "Nossans hus".


 

Fler skisser från studenternas olika arbeten:

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!