Läs mer

Hjälp barnen och dig själv tryggt genom skilsmässan

Ta stöd av det digitala verktyget SES

Med det digitala verktyget Samarbete efter Skilsmässa, förkortat ’SES’ kan du som invånare i Essunga kommun nu få gratis hjälp till de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär.

Samarbete efter Skilsmässa (SES) är ett engagerande och levande webbverktyg som hjälper skilsmässoföräldrar att hantera egna utmaningar, bli bättre på att förstå och stötta sina barn, samt undvika typiska fallgropar i föräldrasamarbetet. På plattformen finns 18 moduler som berör teman och dilemman som skilsmässofamiljer ofta ställs inför.

SES är till dig som önskar:

  • Att förstå och hantera dina egna och dina barns reaktioner
  • Få hjälp utan väntetid eller krav om fysiskt möte
  • Kunskap och verktyg som bygger på forskning
  • Frihet till att själv välja ämnen och hur mycket tid du vill avsätta

- Vi tror att verktyget kan vara ett bra stöd när relationer tagit slut och det finns barn att ta hänsyn till. En skilsmässa påverkar alla i familjen och alla vill ju givetvis att det ska bli så bra som möjligt för barnen, säger Pethra Adamsson, myndighetschef i Essunga kommun. Verktyget är utvecklat av forskare på Köpenhamns Universitet och det reducerar fientlighet, stress och depression hos familjer med både höga och låga grader av konflikt. Vi har tillgång till detta verktyg nu under 2023 och kommer därefter att utvärdera och se hur vi går vidare.

Hur får jag inloggning?

Via länken: https://samarbeteefterskilsmassa.se/bli-medlem/ Länk till annan webbplats. kan du fylla i dina uppgifter och få en inloggning, det tar blott två minuter och du kan använda den digitala plattformen direkt. Du kan också få en elektronisk hänvisning eller ett inloggningskort av en professionell som du är i kontakt med. Om du inte hittar länken kan du söka efter mail från: support@samarbeteefterskilsmassa.se eller kontakta hen som hänvisade dig till plattformen.

Kommer andra SES-användare att kunna se min e-postadress?

Nej. Användarna på plattformen har inte tillgång till uppgifter om andra användare och ser inte om du varit inloggad.

Var ska jag börja?

När du har upprättat dig som användare får du tillgång till modulerna som är kategoriserade enligt 3 olika teman: dig själv, barn, samt samarbete. Modulerna behöver inte genomföras i en viss ordningsföljd och du väljer själv hur många du vill ta. Du väljer själv vilken modul från vilket tema som intresserar sig dig mest. Modulen ’SES – för barnens skull’ kan vara en bra startpunkt för dig som önskar att få en överblick, eftersom den samlat det viktigaste från de övriga 17 modulerna. Om du fått en elektronisk hänvisning kan du fråga den som hänvisade dig om hen rekommenderar en viss modul till dig.

Kom igång på www.samarbeteefterskilsmassa.se. Länk till annan webbplats.

Om du vill ha personlig rådgivning eller anonym inloggning, kontakta Pethra Adamsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt