Läs mer

Länsstyrelsen informerar om invasiva arter

"Nu måste jättebalsamin, jätteloka och gul skunkalla bort från markerna"

I Länsstyrelsen Västra Götalands pressmeddelande den 5 april lyfts vikten av alla hjälps åt att bekämpa invasiva arter som finns i vår natur. De skickar därför just nu brev till alla fastighetsägare i Västra Götaland som kan ha de invasiva växterna jättebalsamin, jätteloka eller gul skunkkalla på sin mark.

– De här tre arterna är invasiva och kostar oss massor. Både ekologiskt och ekonomiskt, säger Klara Jansson, biolog på Länsstyrelsen.

Breven skickas ut till fastigheter där någon rapporterat in fynd av jättebalsamin eller jätteloka till databasen Artportalen Länk till annan webbplats. under år 2022. Brev skickas också till ägare av fastigheter utmed vattendrag där det växer gul skunkkalla. Totalt är det cirka 1 500 fastighetsägare.

Länsstyrelsen vill med breven informera om att det sedan 2015 är förbjudet att låta de här arterna växa på sin mark, om fastighetsägarnas ansvar för att bekämpa dem och ge råd om hur man kan göra det.

Får inte växa

Gul skunkalla

- Jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla orsakar stor skada på ekosystemen och i många fall också stor ekonomisk skada. När det gäller jätteloka kan växten dessutom skada huden på människor och djur. De sprider sig väldigt lätt och kan ta över stora områden. När de väl har fått fäste är det svårt att stoppa dem från att breda ut sig.

Samtliga tre arter omfattas alla av EU:s förordning om invasiva främmande arter, vilket bland annat innebär att det är förbjudet att låta dem växa.

Jätteloka

Än har vi chansen

- Jättebalsamin och jätteloka finns tyvärr redan på många platser i hela länet. Därför behöver många hjälpas åt för att se till så att de inte sprider sig ännu mer i landskapet. Gul skunkkalla, som får enorma konsekvenser för livet i och vid de vattendrag där den sprider sig, har vi fortfarande möjlighet att helt utrota. Vi vill helt enkelt uppmuntra alla fastighetsägare som har de här arterna på sin mark att gå ut och ta bort dem, säger Klara Jansson.

Kontakt

Klara Jansson
Samordnare invasiva främmande arter
010-224 48 92
073-802 79 01
klara.jansson@lansstyrelsen.se

Mer information

Faktablad (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.
Invasiva främmande arter | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt